Sökning: "domestic diversion"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden domestic diversion.

 1. 1. Drying Lakes: A Review on The Health Conditions and Restoration Strategies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anchita Anchita; [2019]
  Nyckelord :Drying Lakes; Health; Restoration of Lake; Water level; Large Aral Sea; Small Aral Sea; Lake Urmia; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Great salt lakes around the world are drying at a rapid rate. The drying salt lakes gives rise to several health and socio-economic concerns for the population in the surrounding region. The respective governments undertook various measures to address the concerns relating to the drying of salt lakes. LÄS MER

 2. 2. EN NÄRA MEN ÄNDÅ AVLÄGSEN FIENDE. En kvantitativ studie av statligt våld mot etniska minoriteter och betydelsen av minoritetsgruppers geografiska koncentration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sepidar Hadi; [2018-07-02]
  Nyckelord :diversion; domestic diversion; etniska minoriteter; intergroup contact; ingrupper; utgrupper;

  Sammanfattning : När stödet för staters politiska ledare är svagt kan försök göras att avleda kritik genom att inleda konflikt antingen med andra stater eller med grupper i landet. Det senare fenomenet som nyligen introducerats i forskningen kallas domestic diversion och är i fokus för denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. Läckagets konsekvenser : En kvalitativ intervjustudie om illegalt bruk av buprenorfin

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Linda Bergström; Jonas Hähnert; [2013]
  Nyckelord :Subutex; Buprenorfin; substitutionspreparat; läckage; missbruk; beroende; illegalt bruk; svart marknad; opiat*.;

  Sammanfattning : Title: Consequences of diversion – a qualitative interview study regarding illicitbuprenorphine use.In year 1999 buprenorphine was introduced in Sweden and is used in treatment for opioiddependence. LÄS MER

 4. 4. ASEAN - China Free Trade Area : A quantitative study of Trade diversion and Trade creation effects on ASEAN - China trade flows

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Economics, Finance and Statistics

  Författare :Vinh Duong Xuan; [2011]
  Nyckelord :ASEAN – China Free Trade Area; regional trade; trade liberalization; economic integration; trade creation; trade diversion;

  Sammanfattning : The Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and China have a long history of trading with each other. They are economic partners as well as competitors for many years. LÄS MER

 5. 5. Trade Effects of Origin Marking - The case of beef traceability in the EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Sunding; [2010]
  Nyckelord :Domestic Consumption Shares; Origin Marking; Beef Traceability; Trade Diversion and Creation; Credence Based Markets; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since September 1st in 2000 it has been possible for European consumers to trace beef products back to its producers. This so called beef traceability system was introduced after the breakout and spread of the disease Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) in Europe in the 1980s and the 1990s. LÄS MER