Sökning: "domesticering"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet domesticering.

 1. 1. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Riegertzon; [2021]
  Nyckelord :silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Sammanfattning : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. LÄS MER

 2. 2. Genetic background of temperament traits in standardbred trotters

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Paulina Berglund; [2021]
  Nyckelord :temperament; standardbred trotter; heritability; low-pass whole genome sequencing;

  Sammanfattning : The genetic background of temperament traits in horses has been subject for research for many years to obtain understanding of domestication, breed differences and welfare. Previous studies have found heritabilities ranging from low to moderate for temperament. LÄS MER

 3. 3. Sommarborna : En konstprosaisk översättning med kommentar av en skräcknovell av Shirley Jackson

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Micaela Attåsen; [2021]
  Nyckelord :translation studies; horror fiction; domestication and foreignization; skopos; polysystem theory; Shirley Jackson; översättningsvetenskap; skräcklitteratur; domesticering och exotisering; skopos; polysystemteori; Shirley Jackson;

  Sammanfattning : Detta arbete utgörs av en skönlitterär översättning från engelska till svenska med tillhörande kommentar. Texten som har översatts är skräcknovellen The Summer People av den amerikanska författaren Shirley Jackson (1916–1965). LÄS MER

 4. 4. Denotation, konnotation och stil – Om metaforöversättning i David Mitchells Cloud Atlas

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Malin Annby; [2020]
  Nyckelord :David Mitchell; Cloud Atlas; metaforer; Litterära översättningar; Tolkning översättning ; betydelsekomponenter; denotation; konnotation; stil; domesticering; foreignisering; distansering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) består av sex sammanlänkade berättelser som alla är skrivna i en egen separat stil och genre. I denna magisteruppsats behandlas översättningsarbetet av utvalda avsnitt ur två av romanens berättelser, The Pacific Journal of Adam Ewing och The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till Lagos : En semantisk översättning från engelska till svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Isabel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Translation Studies; semantic translation strategy; African literature; postcolonial translation theory; translation of culture-specific items; translation of stylistic devices; translation of spoken language markers; Nigerian pidgin; översättningsvetenskap; semantisk översättningsstrategi; afrikansk litteratur; postkolonial översättningsteori; översättning av kulturspecifika begrepp; översättning av stilfigurer; översättning av talspråksmarkörer; nigeriansk pidgin;

  Sammanfattning : Postkolonial teori har skiftat intresset från västerländska diskurser till frågor som ideologi, ojämlika maktförhållanden och etik. I samband med översättningsvetenskapens kulturella vändning på 1980-talet, började översättningsvetare ifrågasätta översättningsstrategier som antingen assimilerar (domesticering) eller stereotypiserar (exotisering) källkulturen. LÄS MER