Sökning: "domesticeringsprocessen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet domesticeringsprocessen.

 1. 1. Domesticering av appar i hemmiljön

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Hast; Susanna Eliasson; [2019]
  Nyckelord :mediestudier; domesticering; domesticeringsprocess; moralisk ekonomi; digitala medier; appar; General Works;

  Sammanfattning : Domesticeringen av teknologier inom medie- och kommunikationsvetenskap innebär att det digitala mediet utvecklas från att vara en okänd teknologi till att bli integrerat och inneha sin självklara plats i den vardagliga kontexten. Domesticering följer de fyra stegen i domesticeringsprocessen: beslagtagandet där mediet förvärvas av konsumenten, objektifieringen där mediet introduceras i den vardagliga kontext som tillhör konsumenten, integrationen där mediet finner sin plats och sitt syfte i den vardagliga kontexten och omvandlingen där mediet blir en symbol för något i den vardagliga kontexten. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till digitalisering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktoria Karlsson; Anja Kim Davidsen; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; domesticeringsteori; domesticeringsprocessen; pedagoger; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Digitalisering är en del av vår vardag och barn idag föds in i denna digitala värld och måste därför lära sig att hantera den. Med den kommande revideringen av Läroplan för förskola Lpfö98 (2018) blir det obligatoriskt med digitalisering i förskolan men hur mycket barnen utvecklas och lär sig kan bero på pedagogernas förhållningssätt till digitalisering. LÄS MER

 3. 3. Etologi inom djuromvårdnad : djursjukskötarens roll i mötet med osäkra och rädda hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Stohm; [2016]
  Nyckelord :hund; etologi; interspecifik kommunikation; hantering; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att beskriva hur djursjukskötaren på ett bra satt hanterar den osäkra och kanske rädda hunden. Fokus ligger på första mötet i undersökningsrummet. Arbetet inkluderar även hundens kommunikationssignaler och beskriver domesticeringsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Renens domesticering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Liv Spellerberg; [2014]
  Nyckelord :ren; renskötare; pastoralism; jakt; lavar;

  Sammanfattning : Domesticeringsprocessen innebär bland annat en beteendemässig förändring hos djur genom avel och skiljer sig från tämjning då tamhet innebär att en individ under sin livstid lär sig beteenden som gör den hanterbar av människan. Syftet med det här arbetet är att ta reda på när, varför och hur renen blev domesticerad och ifall något annat djur hade kunnat ersätta renen som husdjur. LÄS MER

 5. 5. Grupphållning av och dess påverkan på den domesticerade katten (Felis silvestris catus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefine Lundvall; [2011]
  Nyckelord :katt; afrikansk vildkatt; grupphållning; domesticering; stress; dominans; social struktur; kommunikation; välfärd;

  Sammanfattning : Katten är ett mycket populärt sällskapsdjur som blir allt vanligare, framför allt i västvärlden. Trots att kattdjur är solitära djur tenderar människan att hysa dem i grupp. Domesticeringen har gjort att katten har minskat i storlek, utvecklat en mångfald i pälstyper, längd och färger samt blivit mer tolerant för grupphållning. LÄS MER