Sökning: "domesticeringsteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet domesticeringsteori.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan : En studie ur ett domesticeringsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Svensson; Sofie Lindeman; [2020]
  Nyckelord :Digitalization in preschool; digital competence; domestication theory; preschool teacher; increasing competence; Digitalisering i förskolan; digital kompetens; domesticeringsteori; förskollärare; kompetenshöjning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase the knowledge of preschool teachers’ perceptions and experiences of the work with digitalization in preschool. The study is based on twelve qualitative interviews with active preschool teachers from four different municipalities in western Sweden. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till digitalisering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viktoria Karlsson; Anja Kim Davidsen; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; domesticeringsteori; domesticeringsprocessen; pedagoger; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Digitalisering är en del av vår vardag och barn idag föds in i denna digitala värld och måste därför lära sig att hantera den. Med den kommande revideringen av Läroplan för förskola Lpfö98 (2018) blir det obligatoriskt med digitalisering i förskolan men hur mycket barnen utvecklas och lär sig kan bero på pedagogernas förhållningssätt till digitalisering. LÄS MER