Sökning: "dominant education group"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden dominant education group.

 1. 1. Så kommer vi ihåg friluftslivet från skolåren : Idrottlärarstudenters uppfattning av undervisningen i friluftsliv från deras skolår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anna Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :Outdoor life; Outdoor education; Engströms Logiker; Experience; belonging; PE Students; Friluftsliv; Skolans friluftsliv; Engströms Logiker; Upplevelser; Gemenskap; Idrottslärarstudenter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka hur bilden och aktiveringen av friluftsliv ser ut hos dagens förstaårsstudenter vid idrottslärarprogrammen i Sverige och hur de upplevt sin egen friluftsundervisning under åren i skolan. Frågeställningarna som undersöks i studien är: Hur ser förstaårsstudenter på sitt eget friluftsliv? Vilka minnen har förstaårets idrottslärarstudenter av friluftsundervisningen från ungdomsskolan? Vilka drivkrafter påverkar lärande och utövande av friluftsliv för idrottlärarstudenter? Metod Studien har genomförts på förstaårsstudenter vid de nationella utbildningarna till idrottslärare. LÄS MER

 2. 2. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER

 3. 3. ”Tänker man rätt?” : En studie kring personalen i särskolans föreställningar om elever på tidig utvecklingsnivå ur ett intersektionellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Cronmalm; [2019]
  Nyckelord :Compulsory school for children with severe learning disabilities; Functionality; Gender; Intellectual disability; Intersectionality; Funktionalitet; Genus; Intellektuell funktionsnedsättning; Intersektionalitet; Särskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Elevgruppen som i fokus för studien befinner sig på tidig utvecklingsnivå, vilket innebär en mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär stora nedsättningar inom en rad olika områden som t.ex. abstrakt tänkande, kommunikation och rörelseförmåga. LÄS MER

 4. 4. Litteratursamtal i kontaktzonen : Praktik, identitet och språk i en teckenspråkig bokcirkel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Zahra Zandieh; [2019]
  Nyckelord :Sign language; Group reading; Ethnography; Deaf culture; Literacy practice; teckenspråk; läsecirklar; etnografi; dövkultur; litteracitetspraktik;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis was to study literacy practices in a reading group of nine women discussing fiction in Swedish sign language. The following research questions were examined: What patterns of action have taken form in this practice and what meaning is attributed to these patterns? How can this reading group be understood in the light of Päivi Fredäng’s research on identity and cultural changes in the Swedish Deaf world? How do the participants handle using two different languages and modalities during the discussions, and to what extent can this be understood using Mary Louise Pratts concept contact zone? Finally, the last question aims to explore the reasons behind the very scarce number of reading groups in Sweden discussing fiction in sign language. LÄS MER

 5. 5. Weight(,) trouble and intersectional subjectivities : Capturing children´s corporeal experiences with body normativities in Austrian schools

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Forum för genusvetenskap och jämställdhet

  Författare :Claudia Koller; [2019]
  Nyckelord :Body weight; normativities; intersectionality; troubled subject positions; juvenile health promotion;

  Sammanfattning : This study looks at school children´s intersectional experience with weight norms and tries to give insights on the issue of body normativities, from a feminist sport scientist point of view. Its purpose is to inform good practice in juvenile health education on the one hand and to contribute with intersectional feminist insights to the interdisciplinary dialogue on body weight and health on the other. LÄS MER