Sökning: "dominant logik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden dominant logik.

 1. 1. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av mellanmänskliga möten online : En studie om B2C-interaktioner mellan kunder och kundservicepersonal

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Holm; Ebba Blom; [2020]
  Nyckelord :Relationships; service-dominant logic; value creation; interaction; social exchange; social resource theory; particular resources; concrete resources; Relationer; service-dominerande logik; värdeskapande; interaktion; socialt utbyte; social resursteori; partikulära resurser; konkreta resurser;

  Sammanfattning : Today's retail consumer market is characterized by global, intense competition. In times of intense competition, long-term customer relationships are described as the key to both profitability and survival, which is achieved by creating value together with customers through mutual dialogue. LÄS MER

 3. 3. Vilken fot ska jag stå på? : En fallstudie kring institutionella logikers påverkan på medarbetaren i det dagliga arbetet på ett sjukhus.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefin Darebäck; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :institutional logic; professional logic; management logic; professions; healthcare; institutionell logik; professionslogik; managementlogik; professioner; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Införandet av New Public Management har lett till förändringar inom hälso- och sjukvården. Förändringar som ska minska sjukvårdens kostnader samtidigt som den ska upprätthålla kvaliteten. Den offentliga sektorn har utmaningar som består av höga sjuktal, önskemål om högre lön och bättre arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Design är mer än bara färg och form : En kvalitativ studie om hur design- och möbelmässor arbetar med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Andersson; Sabina Eskesjö Wolffsen; Maja Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Design; tjänstedesign; design- och möbelmässor; mässarrangörer; utställare; besökare; kundupplevelse; värde; värdeskapande; innovation; interaktion.;

  Sammanfattning : Titel: Design är mer än bara färg och form Författare: Emma Andersson, Sabina Eskesjö Wolfssen & Maja Sundberg Examinator: Christine Tidåsen Handledare: MaxMikael Wilde Björling Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT19. LÄS MER

 5. 5. Next level - från spel till upplevelse : En studie i företaget Mojangs värdesamskapande med kunder och sociala medier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lovisa Emanuelsson; Christina Norling; [2019]
  Nyckelord :Mojang; Minecraft; Service dominerande logik; SDL; Chandler; Vargo; Lush;

  Sammanfattning : The service-dominant logic (SDL) argues that value creation is always a co-creative process. Value can never be created or delivered by a firm, as value can only be realized in the customer's experience. Value is therefore a cooperative process. LÄS MER