Sökning: "domsmotivering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet domsmotivering.

 1. 1. Dold bevisvärdering - En analys av kravet på redovisning av bevisvärdering vid brottmål och dess juridiska konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Perdegård; [2017]
  Nyckelord :processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; bevisvärdering en. evaluation of evidence ; domsmotivering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In swedish procedural code there is a principle of free sifting of evidence. This principle comprises of partly free production of evidence, partly free evaluation of evidence. Free evaluation of evidence means that the court is free to evaluate the referred evidence, without any restrictions in regulation. LÄS MER

 2. 2. Frikänd för brott men ändå skyldig - en studie av domskälen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Palm; [2007]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domskälen är en betydande del av domen eftersom det utifrån dessa framgår hur domstolen har resonerat för att slutligen komma fram till sitt beslut. Domsmotiveringen fungerar som ett kvitto på att domstolen har tagit ställning till den bevisning som parterna lagt fram i målet, att den fastställda domen grundar sig på lag eller annan gällande rätt och att domstolen inte agerat opartiskt till någons fördel. LÄS MER