Sökning: "dopamin"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet dopamin.

 1. 1. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom och hur det påverkar det dagliga livet : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Brandholm; Julia Larsson; [2018]
  Nyckelord :upplevelser; Parkinsons sjukdom; skam; närstående; livsförändring; acceptans;

  Sammanfattning : Idag är det cirka 20 000 personer som lider av Parkinsons sjukdom i Sverige. Vanligtvis drabbar sjukdomen de som är över 55 år. De är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar den viljestyrda kontrollen i musklerna genom att celler i hjärnan slutar att producera dopamin. LÄS MER

 3. 3. Modelling conversion of adult skin cells to neurons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Viktor Drugge; [2018]
  Nyckelord :Human adult fibroblast; Neuron; Neural conversion; Transdifferentiation; Direct reprogramming; Direct lineage conversion; Simulation; Regulatory gene network; Gene network topology; Gene circuit; Gene dynamics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Scientists are now able to directly convert one somatic cell type into another using a procedure known as direct lineage reprogramming or transdifferentiation. In this procedure, transcription factors which are important for initiating a rewriting of the gene expressions are introduced in the cell. LÄS MER

 4. 4. Sociala mediers nyttopåverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Altsten; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innevarande studie syftar till att utreda nationalekonomisk nyttoforskning med anknytning till sociala medier. Sociala medier ger upphov till en mängd intressant forskning. Lin & Lu (2011) visar att individer som använder sociala medier känner uppskattning och glädje vid interaktioner på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER