Sökning: "dopaminergic neurons"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden dopaminergic neurons.

 1. 1. Patterning of the neural tube: A 3D computational modelling approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Ariane Ernst; [2019]
  Nyckelord :gene regulatory networks; neural tube patterning; patterning of the neural tube; dopaminergic neurons; parkinson s disease; computational modelling; stem cell; GRN; Biology and Life Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neurodegenerative diseases such as Parkinson’s can be treated with stem-cell derived specialized neurons. In order to achieve precise directed neural differentiation in vitro we need to understand the gene regulatory mechanisms behind in vivo neural tube patterning. LÄS MER

 2. 2. Farmakologisk långtidsbehandling vid ADHD : Hur skiljer sig substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lea Andersson; [2019]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; metylfenidat; lisdexamfetamin; atomoxetin; långtidsbehandling; effektivitet; biverkningar;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability  characterised by difficulties in paying attention, excessive activity and actions without thinking about the consequenses. Symptoms vary among different individuals in how the disability expresses. Symptoms also vary among different age groups. LÄS MER

 3. 3. Unfolding the role of Ire1 and DNAJB1 in Parkinson’s disease

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Emma Källstig; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Parkinson’s disease (PD) is a movement disorder of the brain which is hallmarked by the presence of large protein-rich cytoplasmic aggregates, called Lewy bodies (LBs), in the neurons. The protein α-synuclein (α-syn) is abundant in these aggregates, and can itself form aggregates. LÄS MER

 4. 4. PPID : diagnostik och behandling med pergolid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Hammarlund; [2017]
  Nyckelord :pituitary pars intermedia dysfunction; diagnostik; pergolid; kinetik; häst;

  Sammanfattning : Pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) är en relativt vanlig sjukdom bland äldre hästar och orsakar en rad mer eller mindre allvarliga symptom. De vanligaste symptomen är karakteristiska pälsförändringar som innebär att hårremmen är tät, lång, ofta lockig och har ett onormalt pälsfällningsmönster. LÄS MER

 5. 5. Interaction between dopamine and octopamine in Drosophila melanogaster brain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Raghavendra Magalam; [2014]
  Nyckelord :Dopamine; Octopamine; Octopaminergic Neurons; CREB cAMP response element binding protein ; DopR1 Dopamine receptor 1 ; and DopR2 dopamine receptor 2 ; Yw flies genetic markers ; UAS GALV4 system; Tdc2 neurons Tyrosine decarboylase 2 ;

  Sammanfattning : Dopamine and octopamine, a possible analogue of noradrenaline, are among a few neurotransmitters which play a crucial role in several physiological processes. Dopamine participates in learning, memory and in reward, whereas, octopamine participates in egg laying, fight and flight response and also exhorts aggressive behaviour. LÄS MER