Sökning: "doping inom idrotten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden doping inom idrotten.

 1. 1. Doping, ett växande samhällsproblem : En kvantitativ studie om styrketränande motionärers uppfattning och kännedom om dopingpreparat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Victoria Genberg; Christopher Granath; [2017]
  Nyckelord :Varumärkesk ännedom; Social marknadsföring; Konsumentbeteende; Icke-vinstdrivande; Doping; Doping i samhället; Antidoping;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka attityder och vilken kunskap styrketränande motionärer18–35 år i Sverige har om doping samt kännedom kring antidopingorganisationer. Teoretisk referensram: Studien använder sig av teorier inom områdena konsumentbeteende och social marknadsföring samt tidigare forskning som behandlar dopingproblematiken både inom idrotten och som samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. Koffeinets ergogena effekter på power i överkropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johannes Karlsson; Sara Weiberth; [2016]
  Nyckelord :Koffein; koffeintuggummi; sittande stöt; power; prestation; Koffein; koffeintuggummi; sittande stöt; power; prestation;

  Sammanfattning : Koffein har sedan 1962 fram och tillbaka varit dopingklassat men är sedan 2004ett tillåtet ergogent preparat inom idrotten. Flera studier har visat positivaresultat i uthållighetsidrotter och på maximal styrkeförmåga. Syftet med dennastudie var att se om koffein har någon ergogen effekt på power iöverkroppsmuskulaturen. LÄS MER

 3. 3. Idrottande gymnasieelevers uppfattningar om doping inom elitidrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Andrea Thundal; Emma Haaranen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Dopinganvändning är inget nytt problem inom elitidrotten. Tidigare studier och teorier visar att beteenden och miljön har en stor påverkan på individers uppfattningar. LÄS MER

 4. 4. Den dopade motionären

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Mattisson; [2014]
  Nyckelord :anti-doping law; anti-doping; doping; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska lagstiftaren betraktar doping som ett oönskat beteende vilket på olika sätt bör bekämpas. År 1991 infördes en särskild dopinglag, lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Till stöd för ett rättsligt dopingförbud anfördes argument om skydd för folkhälsa och minskad dopingrelaterad kriminalitet. LÄS MER

 5. 5. Individuella sponsoravtal inom elitidrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emilia Gullberg; [2010]
  Nyckelord :sanktioner; avtalsbrott; avtalsrätt; elitidrott; sponsoravtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sponsorship is something that exists at many different levels in sports. Companies invest in professional athletes in return for getting marketing opportunities for their products. The purpose of this investigation is to describe individual sponsorship agreements within sports, the contents of the agreements and their structure. LÄS MER