Sökning: "doris carnevali omvårdnad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden doris carnevali omvårdnad.

 1. 1. Nutrition - ett komplext fenomen i samband med höftfraktur

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Okada; Anna Rundkvist; [2006]
  Nyckelord :funktionell återhämtning; höftfraktur; nutrition; omvårdnad; postoperativa komplikationer; rehabilitering;

  Sammanfattning : Lågt protein- och energiintag är vanliga kännetecken hos höftfrakturspatienter. Under sjukhusvistelsen fortsätter ofta det otillräckliga intaget, vilket kan utgöra ett hinder för den funktionella återhämtningen. LÄS MER

 2. 2. Att känna livskvalitet med ALS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anne Kvärre; Britt-Marie Rasmusson; [2006]
  Nyckelord :ALS; livskvalitet;

  Sammanfattning : Kvärre, A & Rasmusson, B-M. Att känna livskvalitet med ALS. En litteraturstudie om ALS-patienters dagliga livssituation och deras upplevelse av livskvalitet. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. LÄS MER