Sökning: "dorothea orem omvårdnadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden dorothea orem omvårdnadsteori.

 1. 1. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av en personcentrerad vård för personer med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Lind; Jessica Puhakka; [2019]
  Nyckelord :heart failure; person centered care; self care; quality of life; hjärtsvikt; personcentrerad vård; egenvård; livskvalitet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen och sjukdomen påverkar personens vardag och förmåga till att utföra vardagliga sysslor. Prognosen för hjärtsvikt är allvarlig, personer som blivit diagnostiserade med hjärtsvikt har en median överlevnadstid på cirka 2 år. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitets effekt på depressiva symtom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Andersson; Jenny Vestin; [2018]
  Nyckelord :Adults; depression; depressive symptoms; elderly; exercise; literature review; physical activity; Depression; depressiva symtom; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; träning; vuxna; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är cirka 350 miljoner människor i världen drabbade av depression. World Health Organization spår att depression kommer vara det ledande folkhälsoproblemet i världen år 2030. Depressiva symtom utgör grunden för depression och kan vara till exempel sömnstörningar, skuldkänslor samt aptitlöshet. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters erfarenheter av bedsiderapportering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johnna Sandelius; Louise Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Bedside reporting; Patient empowerment; Participation; Information; Integrity; Confidentiality; Bedsiderapportering; Patient empowerment; Delaktighet; Information; Integritet; Sekretess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård blir allt viktigare i dagens sjukvård. Avsikten med det är att patienten ska inkluderas som en del av teamet. Patientens rätt till delaktighet står reglerat i patientlagen som anger att vården ska utformas i samråd med patienten. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenhet av faktorer som hindrar eller främjar egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Alm; Madeleine Åström; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Orem; Barrier; Promotor; Experience; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Orem; Hindrande faktorer; Främjande faktorer; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler insjuknar i diabetes varje år och för att minska risken för komplikationer av sjukdomen är egenvård nödvändigt. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stötta patienter och kompensera bristande egenvårdskapacitet. LÄS MER