Sökning: "dorothea orem teori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden dorothea orem teori.

 1. 1. Fysisk aktivitet vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lala Khodabakhshi; Mathilda Sjölund; [2018]
  Nyckelord :mental health; exercise; motion; psykisk ohälsa; träning; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle, som drabbar var femte person i Sverige någon gång under deras livstid. Om sjukdomen upptäcks i en tidig fas kan andra former av psykologisk behandling sättas in som ersätter läkemedelsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet vid fatigue : En litteraturöversikt om fysisk aktivitet och dess påverkan på fatigue hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helin Acin; Hanna Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; Breast cancer treatment; Fatigue; Physical activity; Bröstcancer; Bröstcancerbehandling; Fatigue; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen att drabbas av som kvinna. Många kvinnor upplever biverkningar från bröstcancerbehandlingen. En av de vanligaste biverkningarna är fatigue som kan upplevas i olika dimensioner. LÄS MER

 3. 3. Vi kan komma hem till dig : Att beskriva hur akutpsykiatrisk vård påverkas av att utföras i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joel Lundgren; Jörgen Stegard; [2015]
  Nyckelord :Mental crisis; Home care; Mobile teams; Self-care; Akutpsykiatri; Hemsjukvård; Mobila team; Egenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård har bedrivits i Sverige sedan 1970-talet. Inom den somatiska vården ser man detta som en vårdform som stärker patientinflytande. Trots att psykisk ohälsa utgör den största orsaken till sjukskrivning i Sverige ser man inte samma utbyggnad av hemsjukvården inom psykiatrin. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans skapar vi lärande : Om lärande i grupp hos personer med långvarig sjukdom med utgångspunkt i Dorothea Orems Teori om omvårdnadssystem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Hedblad; David Kilström; [2012]
  Nyckelord :Patient learning; patient education; long term illness; nurse; Dorothea Orem; Patientens lärande; patientundervisning; långvarig sjukdom; sjuksköterska; Dorothea Orem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med långvarig sjukdom innebär förluster för individen och krav på anpassning. En viktig del i sjuksköterskans arbete med att stärka hälsa hos personer i behov av vård är att stötta lärande. En viktig del i lärande är interaktion och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Egenvård hos kroniskt njursjuka patienter : En analys utifrån Orems teori om egenvårdsbalans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Erlandsson; Rakel Nilsson; Lucy Sjölin; [2007]
  Nyckelord :Egenvård; Kronisk njursjukdom; omvårdnad; Orem;

  Sammanfattning : Njurarna är ett av människans livsviktiga organ vars uppgift är att kontrollera elektrolyt- och vätskebalansen samt rena blodet. Kronisk njursjukdom medför fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar individens livssituation. Sjukdomen kräver behandling med dialys som är tidskrävande och ställer krav på patientens följsamhet. LÄS MER