Sökning: "dorothea orem teori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dorothea orem teori.

 1. 1. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lala Khodabakhshi; Mathilda Sjölund; [2018]
  Nyckelord :mental health; exercise; motion; psykisk ohälsa; träning; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression är ett stort folkhälsoproblem i dagens samhälle, som drabbar var femte person i Sverige någon gång under deras livstid. Om sjukdomen upptäcks i en tidig fas kan andra former av psykologisk behandling sättas in som ersätter läkemedelsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid fatigue : En litteraturöversikt om fysisk aktivitet och dess påverkan på fatigue hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helin Acin; Hanna Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; Breast cancer treatment; Fatigue; Physical activity; Bröstcancer; Bröstcancerbehandling; Fatigue; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen att drabbas av som kvinna. Många kvinnor upplever biverkningar från bröstcancerbehandlingen. En av de vanligaste biverkningarna är fatigue som kan upplevas i olika dimensioner. LÄS MER

 4. 4. Vi kan komma hem till dig : Att beskriva hur akutpsykiatrisk vård påverkas av att utföras i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joel Lundgren; Jörgen Stegard; [2015]
  Nyckelord :Mental crisis; Home care; Mobile teams; Self-care; Akutpsykiatri; Hemsjukvård; Mobila team; Egenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård har bedrivits i Sverige sedan 1970-talet. Inom den somatiska vården ser man detta som en vårdform som stärker patientinflytande. Trots att psykisk ohälsa utgör den största orsaken till sjukskrivning i Sverige ser man inte samma utbyggnad av hemsjukvården inom psykiatrin. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans skapar vi lärande : Om lärande i grupp hos personer med långvarig sjukdom med utgångspunkt i Dorothea Orems Teori om omvårdnadssystem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Hedblad; David Kilström; [2012]
  Nyckelord :Patient learning; patient education; long term illness; nurse; Dorothea Orem; Patientens lärande; patientundervisning; långvarig sjukdom; sjuksköterska; Dorothea Orem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med långvarig sjukdom innebär förluster för individen och krav på anpassning. En viktig del i sjuksköterskans arbete med att stärka hälsa hos personer i behov av vård är att stötta lärande. En viktig del i lärande är interaktion och delaktighet. LÄS MER