Sökning: "dots"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet dots.

 1. 1. Connecting the dots - mapping the use of conservation records for quantification and research

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Norefors; [2020-08-05]
  Nyckelord :conservation records; information retrieval; data mining; epidemiology; quantification; conservation document;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:22.... LÄS MER

 2. 2. Nanoscale detection of insulin granule sub-structures using dSTORM imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Yu Hong; [2020]
  Nyckelord :islet β-cells; dSTORM imaging; Alexa Fluor 647; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus is a global disease, mainly caused by insufficient insulin secre- tion from pancreatic islet β-cells. Insulin is stored in the granules of islet β-cells and released in response to extracellular stimuli e.g. glucose. LÄS MER

 3. 3. Characterization of InAs-Al semiconductor-superconductor hybrid devices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Markus Aspegren; [2020]
  Nyckelord :quantum dot; superconductivity; quantum transport; josephson junction; spectroscopy; yu-shiba-rusinov; hybrid devices; sub-gap states; quantum computer; majorana bound state; bogoliubov quasiparticle; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis we study charge and spin transport through InAs-Al nanowire superconductor-semiconductor hybrid devices. We focus on assessing the quality of the InAs-Al contact interface when using a weak HCl acid to wet-etch the nanowire surface prior to metal evaporation. LÄS MER

 4. 4. Punktgrafen : Komprimerad information över tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Petter Wannerberg; [2020]
  Nyckelord :Visual; information; operators; technicians; process; industry; unity; graph; graphics; dots; machine learning; data analysis; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås; visuell; information; operatörer; tekniker; process; industri; graf; grafik; punkter; dataanalys; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av forskningsprojektet COMMAND som genomfördes av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås tillsammans med SSAB under 2018 och 2019. Ett delmål med forskningsprojektet var att hjälpa industriföretag presentera mätvärden och maskindata på ett mer användarvänligt och överskådligt sätt. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledning för årskurs 1-6 i teori och praktik : En studie om rektorers arbete med studie- och yrkesvägledning för årskurs 1-6

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anton Andersson; [2020]
  Nyckelord :rektor; barn; studie- och yrkesvägledning; utbildning; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka rektorers syn på studie- och yrkesvägledningens betydelse i årskurs 1-6 samt hur de leder det arbetet. Studien är kvalitativ och baserad på semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju verksamma rektorer samt en verksam biträdande rektor. LÄS MER