Sökning: "double ABC classification"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden double ABC classification.

 1. 1. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 2. 2. Optimering av lagerstyrning och inköpsprocessen : En fallstudie genomförd inom virkesindustrin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Abdela Zildzic; Filip Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är genomförd på fallföretaget Nefab som befinner sig i förpackningsindustrin. De är en tillverkare av lastpallar, där de anpassar sina lastpallar efter deras kunders behov. Eftersom denna studien är inriktad mot lagerstyrning samt inköp av råmaterial, där råmaterialet i detta fallet är virke. LÄS MER

 3. 3. Effektivare orderhantering och hantering av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Annika Persson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom Östgöta Städs bransch finns det inte många studier om styrning av lager, interna materialflöden eller intern orderhantering. Östgöta Städ AB är ett av Sveriges största entreprenadföretag inom sektorn privat service. De har sitt huvudkontor i Norrköping och detta arbete begränsar sig till Norrköpingsavdelningen. LÄS MER