Sökning: "double angle"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden double angle.

 1. 1. PDGF-C signaling is required for normal cerebellar development : An analysis of cerebellar malformations in PDGF-C impaired mice

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sara Gillnäs; [2021]
  Nyckelord :PDGF-C; Cerebellum; Development; PDGFRɑ; Ependyma; Neural migration;

  Sammanfattning : Platelet-derived growth factor-C (PDGF-C) and its tyrosine kinase receptor PDGFRɑ have been shown to contribute to several key processes during central nervous system (CNS) development, including normal vascularization and formation of cerebral ventricles and basal membrane of the meninges. Due to redundancy between PDGF-C and PDGF-A, PDGF-C specific roles are sometimes masked and difficult to determine. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av metoder för att säkerställa kvaliteten på höjddata insamlad med UAV : Fastställande av tillvägagångssätt vid luftburen datainsamling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Lindström; [2021]
  Nyckelord :UAS; UAV; Elevation; Quality; Photogrammetry; Point Cloud; RTK; UAS; UAV; Höjd; Kvalitet; Fotogrammetri; Punktmoln; RTK; DTM;

  Sammanfattning : Företaget Team Exact levererar mätningstekniska tjänster, där den främsta verksamheten är riktad mot byggnads- och markindustrin. Företaget använder UAS och levererar tjänster till kunder med ortofoto och DEM som kan användas till kartläggning, volymberäkningar och planering. LÄS MER

 3. 3. Skarvar i KL-träbjälklag : En teoretisk utvärdering av olika skarvtypers mekaniska- och kostnadsmässiga egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Pontus Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :CLT; joints; inclined screws; load-bearing capacity; slip modulus; Eurocode 5; KL-trä; förband; skarvar; mekaniska egenskaper; förskjutningsmodul; Eurokod 5;

  Sammanfattning : I och med att klimatfrågan blir allt viktigare ökar även intresset för miljövänligt byggande. Förbyggnader av högre karaktär är förädlade träprodukter något som syns mer av på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Double-decker beam of beam of bamboo - An alternative to I-section beams in construction of multistory housing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Samuel Eriksson; Erik Rudqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en värld i ständig utveckling, med en befolkningsökning och en urbanisering större än någonsin, ställs stora krav på nya bostäder. Dessa bör ha ett lågt klimatavtryck och ska kunna vara bostad åt många människor. LÄS MER

 5. 5. Kommunhus Nynäshamn

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ludwig Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; City Hall; Glulam;

  Sammanfattning : Proposal for a new city hall in Nynäshamn. The building is characterized by a coherent, rectangular volume with cantilevering floor plans. The volume is separated from surrounding buildings, forming passages for pedestrians to and from the plaza in front of the building. LÄS MER