Sökning: "double dividend"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden double dividend.

 1. 1. Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Persson; Claudia Wahlöö; [2021-09-14]
  Nyckelord :beef; greenhouse gas emissions; climate change; environmentally awareness; Pigouvian tax; double dividend; willingness to pay; contingent valuation;

  Sammanfattning : The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg 𝐶𝑂2-equivalents. LÄS MER

 2. 2. Utdelning från kooperativa ekonomiska föreningar – En undersökning av de föreningsrättsliga regelverken och rätten att göra avdrag för lämnad utdelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Månsson; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Ekonomisk förening; Avdrag; Inkomstskatt; Aktiebolag; Tax Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om ekonomisk dubbelbeskattning gäller som huvudregel i svensk rätt. Detta innebär att inkomster i företag som lämnas som utdelning till företagets ägare ska beskattas två gånger. LÄS MER

 3. 3. Is the housing market in Sweden overrated? : A Study Of The Hypothetical Yield Of The Residential Real Estate In Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julia Patey; [2018]
  Nyckelord :Real estate; valuation; housing market; bubble; speculation; rationality; user cost model; dividend discount model; Sweden; growth markets; super-star cities; residential; commercial; mark to value; fundamental valuation; yield; price appreciation; capital cost; return on investment; Stockholm.;

  Sammanfattning : This paper presents a method to value the residential real estate portfolio of an economy by summarizing the future discounted values of the net operating income. The motivation for this choice of subject is the concern for a house bubble in Sweden due to the double-digit rise in housing prices which the economy has experienced during many consecutive years. LÄS MER

 4. 4. Hybrida missmatchningar i Sverige och EU - Hur klassificeringen av finansiella instrument påverkar beskattning av gränsöverskridande transaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; Hybrida missmatchningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a globalized society border-crossing transactions increase in numbers, which also increases the opportunity for tax arbitrage. A common way to exploit differences in regulations and conduct advance tax planning through, is the use of hybrid financial instruments. This essay aims to account for these instruments and how they are regulated. LÄS MER

 5. 5. Financing Costs and Overhead Deduction in Cross-Border Transaction - A Requirement of EU Law?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Inken Gärtner; [2016]
  Nyckelord :Source Taxation; Withholding Tax; Interest Taxation; Cost Deduction; Overhead Deduction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Master thesis explores the EU law requirements for the taxation of the provision of cross-border services by the source state. As often the field of direct taxation, this is a delicate area where tension exists between the tax sovereignty of the Member States and the EU’s aim of the realization of an internal market. LÄS MER