Sökning: "doubts"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet doubts.

 1. 1. Making Socio-Technical Transition Pathways : The establishment of the Swedish Climate Policy Council, an Argumentative Policy Analytical case study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eskil Engström; [2021]
  Nyckelord :transitions discourse; climate change acts; socio-technical transitions; transition pathways; argumentative discourse analysis; climate policy evaluation;

  Sammanfattning : In recent years, several nations have adopted institutional framework laws, so-called Climate Change Acts (CCAs), as means to enforce Paris-compliant mitigation pathways. A key institutional feature to ensure policy stability and compliance with CCAs has been the establishment of independent advisory bodies, tasked with advising on mitigation targets and policy instruments, as well as the, monitoring and evaluation of target attainment. LÄS MER

 2. 2. Is there a collision between the EU Charter and the obligation to notify that intermediaries with legal professional privilege have under DAC 6?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rayssa Gutterres Costa; [2021]
  Nyckelord :DAC 6 - Notification Obligation - Legal Professional Privilege - EU Charter - ECHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis explores the Directive 2018/822 of May 2018, also known as DAC 6, and the obligation to notify that it placed on intermediaries with legal professional privilege. The research conducted aims at answering the question if the notification obligation brought by DAC 6 is in conflict with EU primary law, namely, the Charter of Fundamental Rights of the European Union. LÄS MER

 3. 3. Ett smörgåsbord för alla : - En kvalitativ intervjustudie av hur lärare beskriver inkludering i förhållande till differentierad undervisning i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur några lärare beskriver begreppet inkludering i relation till differentierad undervisning i grundskolans tidigare år. Tidigare forskning visar komplexiteten kring definitionen av inkludering samt att det inte finns någon färdig mall att implementera. LÄS MER

 4. 4. Vårda under en pandemi : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda inneliggande patienter med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Engsbäck; Sofie Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; experience; knowledge; nurse; nursing; Covid-19; omvårdnad; kunskap; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 upptäcktes det nya coronaviruset Covid-19 som idag är en samhällsfarlig sjukdom som hotar hälsan hos miljontals människor världen över. Medvetna om att den egna hälsan hotas möter sjuksköterskorna med värdighet de Covid-19-smittade patienterna. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV PALLIATIV VÅRD : Systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Pelander Djupsjö; Isabelle Guschlbauer; [2021]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Nurses; Palliative care.; Erfarenheter; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vårda.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård kommer beröra majoriteten av människor under livets gång. De flesta kommer vara anhörig till patienter som mottar palliativ vård. Anhöriga belyser samspelet med sjuksköterskor där deras erfarenheter talar för att sjuksköterskor ibland försöker skydda dem från information kring sin närstående. LÄS MER