Sökning: "douglas bag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden douglas bag.

 1. 1. Improving customer metrics in a subscription based business. A study of a company within the pre-packed grocery bag industry

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Douglas Haeger; Gabriella Nilsby; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur ser de kemiska principerna för mätning av metabolism med hjälp av indirekt kalorimetri ut? En metodjämförelse mellan Douglas-bag och Oxycon Stationary Pro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johanna Karlsson; Bo Hansson; [2009]
  Nyckelord :Douglas Bag; Oxycon Stationary Pro; Metabolic rate;

  Sammanfattning : Oxygen consumption and carbon dioxide production are usual measurements within the sports and training physiology. The same measurements are also common when it comes to establish the amount of energy that is used during work and to establish the intensity of work. LÄS MER

 3. 3. Nintendo Wii vs. Sony Playstation 2 : En mätning av skillnad i energiutgift hos användaren av två olika typer av tv-spelskonsoler

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Irenheim; Christopher Peterstedt; [2008]
  Nyckelord :Tv-spel; energiutgift; Nintendo Wii; Sony Playstation 2; ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad i energiutgift vid spelande på den nya generationens spelkonsol, Nintendo Wii (Wii), jämfört med en traditionell spelkonsol, Sony Playstation 2 (PS2). De frågeställningar studien utgick ifrån var; Föreligger det, konsolerna emellan, en skillnad avseende energiutgift vid spelande? Hur skulle en eventuell skillnad i energiutgift kunna påverka en användares kroppsvikt? Vilka andra fysiska aktiviteter kan tv-spelande jämföras med, avseende energiutgift? Metod Testpersonerna, 13 män och 5 kvinnor, testades med avseende på O2-förbrukning samt CO2-produktion på två spel per konsol. LÄS MER