Sökning: "doula"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet doula.

 1. 1. Möt mig halvvägs : utrikesfödda kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården i Sverige, en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Brännlund; Fanny Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Pregnancy; childbirth; immigrant; experience; Graviditet; Förlossning; Utrikesfödd; Upplevelse;

  Sammanfattning : I takt med att migrationen till Sverige har ökat har barnmorskan i mödra- och förlossningsvården behövt utöka kunskapen kring bemötandet av utrikesfödda kvinnor som genomgår graviditet och förlossning. Forskning har visat att barnmorskor har bristande kunskap i vad som kan påverka den utrikesfödda kvinnans upplevelse av mödra- och förlossningsvården i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Intercultural communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hiba Al Abdallah; [2021-02-03]
  Nyckelord :arabiska; SIK; intercultural communication; healthcare; Arabic; organizational culture; macroculture; microculture; Cultural Gap; Delivering Health Care;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare. The study has both a qualitative and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 3. 3. ”Jag försöker att vara som en syster för dem” : Kulturdoulans erfarenheter av att möta nyanlända kvinnor före, under och efter förlossning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lisa Zingmark; Anna-Sara Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :Cultural doula; midwife; doula; communication; childbirth; support; Kulturdoula; barnmorska; doula; kommunikation; förlossning; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa kulturdoulans erfarenheter av att möta nyanlända kvinnor före, under och efter förlossning. Design: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes. Data insamlades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Omgivning: Kvinnokliniken i en stad i norra Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Jag kunde inte språket och jag kunde inte förstå henne..." : Icke-svensktalande kvinnors upplevelser av barnmorskans kommunikation och bemötande i samband med graviditet och förlossning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna-Maria Strand; Kristin Gabrielsson; [2015]
  Nyckelord :barnmorska; bemötande; doula; kommunikation; kultur; tolk;

  Sammanfattning : Syfte: syftet med studien var att belysa hur icke-svensktalande kvinnor i Sverige uppleverbarnmorskans kommunikation och bemötande i samband med graviditet och förlossning. Design: sju icke-svensktalande kvinnor intervjuades genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med hjälp av telefontolk. LÄS MER

 5. 5. Doulastöd - kvinnor berättar varför : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Donjeta Haziri; Elisabet Holmin; [2015]
  Nyckelord :childbirth; doula; pregnancy; support; women; doula; graviditet; förlossning; kvinnor; stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER