Sökning: "downforce"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet downforce.

 1. 1. Implementation analysis of an information sharing system within the Supply Chain

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Zhicheng Han; Yining Shao; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this paper is to help third-party logistics providers solve the difficulties in implementing a new system for their information related operations. To fulfill this purpose, three research question have been made: 1. What makes the implementation of the information system difficult for third-party logistics providers? 2. LÄS MER

 2. 2. Reglering av aerodynamiska element för lätta fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Rendel; William Balte; [2022]
  Nyckelord :aktiv aerodynamik; reglerteknik; aktuator; reglersystem; nedåtkraft;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen undersöker möjligheten att konstruera ett system som med hjälp av ett rörligt aerodynamiskt element reglerar den nedåtkraft ett fordon utsätts för vid olika störningar. För att manipulera det aerodynamiska elementet utvecklas en aktuator. LÄS MER

 3. 3. Numerical Study on Aerodynamic Drag Reduction on a Rear Wing of a Formula Student Car

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mahim Ahsan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The importance of aerodynamics in racing has increased substantially over the past decades. Racing vehicles utilize different aerodynamic devices, to redirect the airflow around the vehicle in a beneficial way. The increase in downforce using an aerodynamic wing package increases drag force. LÄS MER

 4. 4. Undertray Design and Development Procedure with CFD : An Optimization Study of Different UndertrayDesigns with CFD Computations

  Master-uppsats, KTH/Strömningsmekanik och Teknisk Akustik

  Författare :Aaron Poutiainen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Race car aerodynamics has played a vital part to improve lap times over the years of motor racing. Having good road adhesion with slick tires and aerodynamic downforce will increase the vehicles maximum lateral force and thus higher cornering speeds can be achieved. LÄS MER

 5. 5. Venturi Undertray : KTH Bachelor Thesis Report

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Selma Boudali; Mattias Olausson; [2020]
  Nyckelord :Race car aerodynamics; undertray; Venturi effect; Formula student; CFD analysis; Topology optimization.; Aerodynamiken på racerbil; underrede; Venturi effekt; CFD analys; Topologioptimering.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to describe the work performed for the design of the undertray for the Kungliga Tekniska Högskolan Formula Student(KTHFS) race car. The goal was to achieve an aerodynamically optimized undertray design that follows the regulations of the competition and the targets set by KTHFS concerning the weight, the size, the materials needed for its manufacture and costs. LÄS MER