Sökning: "downside risks"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden downside risks.

 1. 1. Momentum and Trend in Sweden: Enhancing profits and limiting downside risk by using indicators from different time horizons

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Dari Lindahl; Jan Wiki; [2020-07-07]
  Nyckelord :momentum; momentum crash; echo; trend; moving averages; cross-section; downside risks; predictability; factor models; turnover; transaction costs;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Towards an Ethical Business Model with Artificial Intelligence

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Höjbert; Eric Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Ethical Investments; Creating Shared Value; Stakeholder Theory; Artificial Intelligence; Supply Chain Management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is twofold. With a stakeholder perspective, the paper has the ambition of understanding why firms decide to invest in ethics. In this sense, we look at such investments both through the lens of mitigating downside risks as well as the lens of creating competitive advantage and shared value. LÄS MER

 3. 3. European Investor Currency Hedging: Forwards or Options in International Portfolios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yan Xu; [2014]
  Nyckelord :international portfolio currency hedging; hedging instruments; currency forward contracts; currency put options; optimal portfolio; CVaR; Business and Economics;

  Sammanfattning : The hedging effectiveness of currency forward contracts and currency put option for three different portfolios—Portfolio of Emerging Markets, Portfolio of Developed Countries, and the International Portfolio—are examined from the viewpoint of European investors. European Union (EU), United States (US), United Kingdom (UK), Switzerland (SF), Sweden (SE), Denmark (DK), Norway (NK), and Japan (JAP) are considered in the developed countries. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs hälsa i media? : En diskursanalys av Aftonbladet, Tara och Iform.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda von Almassy; Antonia Rodhe; [2013]
  Nyckelord :Health; fitness; individualism; diseases; media; investment; lifestyle; diet; Hälsa; fitness; individualism; sjukdomar; media; investering; livsstil; kost;

  Sammanfattning : Health and fitness are two controversial and not easily defined topics that affect people in our modern society every day. We believe that we can find a link between individualism, globalization and the stress concerning weight and appearance ideals. LÄS MER

 5. 5. Kronandelsrelaskopering - metodoptimering och mätfelsstudie : metodoptimering och mätfelsstudie

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Bengt Isaksson; [2013]
  Nyckelord :grönkrona; vinkelräkningsmetod; linjeinventering; gallringsbehov; green crown; angle count method; line-sampling; thinning needs;

  Sammanfattning : I dagens skogsbruk bedöms gallringsbehovet utifrån gallringsmallar som ger rekommendationer baserade på avvägningar mellan biologisk kunskap, ekonomiska faktorer och risker. Gallringsmallarna är anpassade efter tänkta produktionsskogar och kan således vara bristfälliga i andra fall. LÄS MER