Sökning: "dräktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet dräktighet.

 1. 1. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sophia Mourath; [2019]
  Nyckelord :dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Sammanfattning : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. LÄS MER

 2. 2. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Sammanfattning : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. LÄS MER

 3. 3. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Ekholm; [2019]
  Nyckelord :feed blocks; sheep; ewes; growing lambs; economy; welfare; health; production;

  Sammanfattning : Feed blocks are a feed product where certain ingredients are mixed together, to createa solid block. The goal is to provide the animals with a small supply of nutrients at atime, such as energy, protein and minerals. In large sheep countries like the UK, thefeed blocks fill a function under certain conditions. LÄS MER

 4. 4. Reproductive status of the female Baltic ringed seal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Odevall; [2019]
  Nyckelord :Baltic ringed seal; occlusion; PCB; DDT; reproduction;

  Sammanfattning : The population of ringed seals in the Baltic Sea was estimated to around 190 000–220 000 individuals in the 1900’s and decreased to approximate 5 000 in the late 1970s. The number of pregnant females also decreased during this time. LÄS MER

 5. 5. Inavelsdepression hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Ida Sofia Klemets; [2019]
  Nyckelord :inavel; inavelsdepression; häst; prestationsförmåga; spermakvalitet; kvarbliven efterbörd; fertilitet; exteriör;

  Sammanfattning : Att inavel kan ha en negativ inverkan på ett flertal egenskaper, däribland prestation och reproduktion, hos flera djurslag är välkänt. I vissa hästraser har inavelsdepression kunnat påvisas, men både inavelsgrad och påverkad egenskap har skiljt sig åt raserna emellan. LÄS MER