Sökning: "dräktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet dräktighet.

 1. 1. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 2. 2. Påverkar utfodring av unga vajor deras vikt, kondition och dräktighet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Therese Nylén; [2022]
  Nyckelord :renar; vinterutfodring; vikt; kondition; dräktighet; reindeer;

  Sammanfattning : Vinterutfodring av renar (Rangifer tarandus tarandus) har blivit allt vanligare. Ökad nederbörd, växlande temperaturer och konkurrerande markanvändning av betesmarker, tex ökat skogsbruk och gruvor, har under de senaste decennierna resulterat i att det blir svårare för renen att finna bra vinterbete. LÄS MER

 3. 3. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Desirée Kristiansson; Linda Larsson; [2022]
  Nyckelord :Rödklöver; fytoöstrogener; reproduktion; idisslare; suggor;

  Sammanfattning : Att ge grovfoder till grisar är positivt då det bidrar till sysselsättning och därmed minskad stress. Den grövre strukturen med fiber är bra för fodersmältningen och minskar därför även risken för magsår. LÄS MER

 4. 4. Incidens av hypoxemi och hypotension hos hund under anestesi vid kejsarsnitt : djursjukskötarens roll i förebyggande omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Helsén; Elin Strömblad; [2022]
  Nyckelord :blodtryck; dystoki; MAP; raser; SpO₂; syremättnad; tikar;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis 26 % av dräktiga tikar drabbas av dystoki. Åtgärder för dystoki inkluderar kejsarsnitt, medicinsk behandling och manuell korrigering. Den bakomliggande orsaken avgör lämplig behandling men i 50–65 % av fallen behöver tiken förlösas med kejsarsnitt. LÄS MER

 5. 5. Pyometra hos tikar : hundägares kunskap om symptom och predisponerande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Isabella Krantz; [2021]
  Nyckelord :hund; hundägare; omvårdnadsåtgärder; predisponerande faktorer; pyometra; symptom;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis en fjärdedel av tikarna i Sverige drabbas av pyometra innan tio års ålder. Pyometra innebär att livmodern fylls med var och kan drabba alla intakta tikar. Sjukdomen kan utvecklas till ett livshotande tillstånd om det lämnas obehandlat. LÄS MER