Sökning: "dränering"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet dränering.

 1. 1. Tillgänglighet till och vid återvinningsstationer för rullstolsanvändare : En deskriptiv studie över den fysiska miljön och en kvalitativ studie om erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Märta Svedberg; Amy Wellander; [2020]
  Nyckelord :activity; occupational therapy; recycling; sustainability; aktivitet; arbetsterapi; hållbar utveckling; återvinning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns många aspekter av en hållbar livsstil och konsumtion, en av dem är återvinning. För rullstolsanvändare ska hinder åtgärdas så att dessa får tillgång till fysisk miljö på samma villkor som övriga samhällsmedborgare. LÄS MER

 2. 2. Gamified CoGNIT: cognitive assessment with added game elements : Gamification of medical examination

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Carlsson; Sebastian Vusak; [2020]
  Nyckelord :gamification; idiopathic normal pressure hydrocephalus; CoGNIT; per-formance; user experience; spelifiering; idiopatisk normaltryckshydrocefalus; CoGNIT; prestanda; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Background. CoGNIT is a computerized test battery for cognitive assessment, used in diagnosing and treating patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH). The disorder causes symptoms of dementia, among other things. Apart from other diseases with similar symptoms, like Alzheimer’s, INPH can be countered. LÄS MER

 3. 3. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Marie Blom; [2020]
  Nyckelord :hästhållning; hästvälfärd; hagar; fosfor;

  Sammanfattning : Läckage av näringsämnena fosfor samt kväve är en av de bidragande orsakerna till övergödningen av sjöar och hav. En del av detta näringsläckage kommer från hästhållning. LÄS MER

 4. 4. Från schaktmassa till ballastprodukt : Om möjligheten att uppgradera schaktmassor med våtsiktning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alissa Afzelius; [2020]
  Nyckelord :Våtsikt; Schaktmassor; Återvinning; Föroreningar; AMA Anläggning 17; End-of-Waste;

  Sammanfattning : Byggsektorn är den bransch (exklusive gruvnäringen) som står för störst andel uppkommen avfall i Sverige, framförallt i form av schaktmassor. Marknaden för återvunna schaktmassor är idag begränsat, dels på grund av otydlig lagstiftning kring återvinning, dels på grund av massornas varierande innehåll. LÄS MER

 5. 5. Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Westlén Westlén; Ahmed Sabra; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; riskanalys; dränering; takavvattning; fuktspärr; bevattning; takkonstruktion;

  Sammanfattning : Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. LÄS MER