Sökning: "drömmar om framtiden"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden drömmar om framtiden.

 1. 1. Drömmen om den svenska drömmen? - En kvalitativ studie av hur unga killar från en förort i Göteborg ser på sin framtid och sina framtidsmöjligheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josra Khatouri; Fatma Ibrahim; [2020-01-21]
  Nyckelord :Ungdomar; framtid; möjligheter; förort; klass; utanförskap; stigma; habitus;

  Sammanfattning : Studien genomfördes på unga killar från förorten och bygger på deras berättelser om sina framtidsdrömmar och vilka möjligheter eller begränsningar samhället signalerar dem till att nå dit. Studien syftar till att få en ökad förståelse av ungdomarnas tankar om deras framtid och även synliggöra deras upplevelser av faktorer som begränsar dem att nå sina drömmar. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledares karriärutveckling - en kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledare upplever att de utvecklas i sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Victoria Bengtsson; Johanna Bojlert; [2019]
  Nyckelord :arbetssituation; karriärutveckling; meningsfullhet; möjligheter; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Undersökningar av Skolinspektionen och Skolverket visar att studie- och yrkesvägledning sällan prioriteras i skolan. Detta beror delvis på att ledningen saknar kunskap och intresse för frågorna. LÄS MER

 3. 3. Vart tar jag fotfäste i arbetslivet? : En studie om unga vuxnas erfarenheter av arbetsmarknaden

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsvillkor arbetssituation unga vuxna osäkra jobb;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how young adults experience their situation in the labor market and its consequences for everyday life. This is a qualitative study where the interviewees have described their experiences in the labor market, which resulted in a predominantly negative tone. LÄS MER

 4. 4. Jag gillade att skada människor, det var min grej - En kvalitativ studie om hur man inleder, upprätthåller och avslutar en kriminell karriär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Caroline Frennesson Adrian; [2018]
  Nyckelord :Avvikare; Avvikande beteende; Avvikarteori; Becker; Howard S. Becker; Erich Goode; Goode; Brott; Avvikarprocess; Kriminell karriär; Kriminalitet; Inleda kriminell karriär; Upprätthålla kriminell karriär; Avsluta kriminell karriär; Sociala band; Sociologi; Samhällsvetenskap; Avvikandets sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad är det som gör att en människa är benägen att utsätta sig för de risker som finns i att vara kriminell, vad är mentaliteten under tiden och hur kommer man ur det. Uppsatsen berör processen för individer som valt att inleda, upprätthålla och avsluta en kriminell karriär. LÄS MER

 5. 5. Drömmar i särklass! : En studie med fem elever på gymnasiesärskolan och deras tankar om framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Caroline Andersson; [2018]
  Nyckelord :Sysselsättning; delaktighet; gymnasiesärskola; levnadsvillkor; självständighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa de funderingar och tankar som elever med utvecklingsstörning kan ha inför sin framtid. Tanken är också att synliggöra de önskemål som eleverna har för att känna sig delaktiga vid inflytandet av sin egen undervisning genom att ta reda på om elevernas önskemål återspeglar skolans tankar om inflytande och delaktighet. LÄS MER