Sökning: "drömmar uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden drömmar uppsats.

 1. 1. Dreams of Democracy within Extreme Dystopias : A Study of the Imperium of Man

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Patrick Sundkvist; [2021]
  Nyckelord :Warhammer: 40000; dystopia; literature; authoritarianism; science-fiction; violence; police; leadership; hierarchy; government; law; punishment; Warhammer: 40000; dystopi; litteratur; auktoritär; science-fiction; våld; polis; ledarskap; hierarki; regering; lag; straff;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse several of the extreme dystopian elements found in the Warhammer: 40000 megatext and reveal how these elements display critique towards authoritarian policies and philosophy. I opted for a close reading of several texts and analysed several characters’ relationship to the galactic empire known as the Imperium of Man and found themes of suppression of thought, self-existential crises and wishes for freedom. LÄS MER

 2. 2. Där drömmar möter marknaden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Cecilia Lindholm; [2020]
  Nyckelord :rural development; place; knowledge; identity; entrepreneurship; migration.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den politiska idén och ambitionen om att få den svenska landsbygden att leva och växa, genom att hjälpa mindre företag där att utvecklas. Den politiska retoriken om svensk landsbygd, har under lång tid handlat om att få avfolkningen att avstanna och vända. LÄS MER

 3. 3. Meningsfulla drömmar : En undersökning av drömsekvensers tematiska funktion ifilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mimi Dahlén; [2020]
  Nyckelord :tematik; självförverkligande; drömmar; funktion; alternativa världar; intertextualitet; karaktärsutveckling; La La Land; The Shape of Water;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur ett komplext berättarverktyg som drömsekvenserkan användas för att förstärka och förtydliga en films tema. Filmerna som analyseras är La LaLand (2016) och The Shape of Water (2017). LÄS MER

 4. 4. Är det möjligt att förverkliga drömmar i Torsby kommun? : Anser privatpersoner med kunskap om Torsby att det är möjligt att förvekliga sina drömmar i centralorten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rickard Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Torsby; landsbygden; drömmar; flyttmönster;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om det är möjligt att förverkliga drömmar i Torsby eller inte. Anledningen till valet av ämne är Torsby kommuns vision från 2012 som beskriver att det 2020 ska vara möjligt att förverkliga drömmar i Torsby. För att undersöka detta valdes kvalitativa intervjustudier av 14 individer som metod. LÄS MER

 5. 5. Karaktären Peter Pan och valet att drömma : En analys av karaktären Peter Pan i olika adaptationerFörfattare:

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Carolina Sexton; [2019]
  Nyckelord :Peter Pan; karaktär; adaptation; karaktärsdrag; drömmar; val;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av Peter Pan förmedlar. LÄS MER