Sökning: "drömtydning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet drömtydning.

 1. 1. Verklighet, ej dröm, men vakna drömmar : En komparativ analys mellan August Strindbergs Ett drömspel och Sigmund Freuds Drömtydning utifrån ett idéhistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Madeleine Schantz; [2016]
  Nyckelord :Strindberg; Freud; A dream play; Interpretation of dreams; Dream symbols;

  Sammanfattning : Strindberg’s A dream play has been a heavily analysed and researched drama/phenomenon since its premiere 1907. This research has been primarily of a psychoanalytic or religious nature. LÄS MER

 2. 2. Barndomen som en metafor : En studie av Agnes von Krusenstjernas Tony växer uppoch Inger Edelfeldts Breven till Nattens Drottningi psykoanalytisk belysning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Olga Engfelt; [2012]
  Nyckelord :Barndomens metaforik; mognadsprocess i barndomsskildringar; psykoanalysen; arketypsteori; jagtillstånd; drömtydning; intertextualitet; Agnes von Krusenstjerna; Inger Edelfeldt;

  Sammanfattning : I fokus för denna uppsats står barndomens metaforik i två litterära verk, nämligen Agnes von Krusenstjernas Tony växer upp (1922) och Inger Edelfeldts Breven till NattensDrottning (1985). Syftet men uppsatsen är att undersöka hur uppfattningen om barndomen konstrueras och förändras i litterära verk från skilda tider. LÄS MER

 3. 3. Renhet kommer från tron och otronhet från kvinnan : En psykoanalytisk läsning av Nawal El Saadawis Den stulna romanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jens Ranefjord; Wendelin Evelina; [2010]
  Nyckelord :Nawal El Saadawi; Den stulna romanen; Freud; psykoanalys; drömtydning; neurostydning; neuroser; psykoser; drömmar; förtryck; sexualitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras Nawal El Saadawis roman Den stulna romanen ur ett psykoanalytiskt perspektiv, inspirerat av Sigmund Freuds psykoanalys. Syftet med analysen är att nå djupare förståelse för romanen genom att analysera huvudkaraktärerna Bodour och Zakariyas personligheter. LÄS MER

 4. 4. Att förverkliga Skuggan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rune B. Nilsson; [2004]
  Nyckelord :Debbie Ford; Carl Gustav Jung; jungiansk psykologi; skuggan; individuationsprocessen; utbrändhet; psykisk hälsa; depression; negativ självbild;

  Sammanfattning : Hur kan man göra för att ge människor en möjlighet att få bättre psykisk hälsa? Detta är huvudmotivet till denna uppsats. Den bakgrund som målas upp är den psykiska ohälsan i Sverige i dag med en mängd människor som i arbetet blir utmattade och deprimerade utan att de får varaktig hjälp att vare sig förändra sina arbetsförhållanden eller sin livssituation. LÄS MER