Sökning: "drömyrke"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet drömyrke.

 1. 1. Att vara annorlunda : Hur ungdomarna påverkas av epilepsi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lucina Kharolski; Jennifer Larsson; [2021]
  Nyckelord :Epilepsi; leva med; livskvalité och ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Epilepsi är den vanligaste neurologiska sjukdomen i Sverige och innebära en livslång sjukdom som vanligtvis debuterar under barndomstiden. Det är ett tillstånd som ger återkommande epileptiska anfall. I Sverige beräknas det finnas cirka 10 000 barn och ungdomar med epilepsi. LÄS MER

 2. 2. Att kombinera sitt drömyrke med resten av livet och allt vad det innebär : Work life balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alva Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tjejer på byggprogrammet -  De har blivit fler de senaste åren, men hur ser de på att utbilda sig inom ett mansdominerat yrke, och hur blir de mottagna i skolan och på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Jan Holmström; [2014]
  Nyckelord :Tjejer på Byggprogrammet; apu apl; mansdominerat;

  Sammanfattning : De sista tio åren så har det börjat dyka upp mer och mer tjejer på landets gymnasieskolors byggprogram. För tio år sedan var det ungefär 2 % tjejer och för något år sedan var siffrorna uppe i mer än 9 %. Fortfarande ses byggyrket vara väldigt mansdominerat, men ändå så söker sig mer och mer tjejer till byggutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att ha ett drömyrke : Att försörja sig som ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Johan Evensson; Fredrik Ingmarsson; [2014]
  Nyckelord :Ishockey; Elitidrottare; Idrottare; Hobby; Försörjning; Drömyrke; Passion; Arbetsliv;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att undersöka hur det är att vara ishockeyspelare. Från när passionen för sporten väcks tills dess att den avslutas och en ny karriär inom arbetslivet ska ta fart. Undersökningen kommer att ta fasta på hur det är att försörja sig på sin hobby samt vilka fördelar och nackdelar som det medför. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars drömmar om studie- och yrkesval

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mattias Wiklund; [2011]
  Nyckelord :drömyrke; studie- och yrkesval; tankar kring yrkesval; ungdom och arbetslivet;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att få förståelse för hur ungdomar tänker och drömmer kring yrken. Jag har gjort en kvalitativ studie med fyra ungdomar som går i årskurs nio och frågat dem om deras drömyrken, hur de har förändrat och hur de tänker kring sina yrkesdrömmar, samt vad som påverkar dessa drömmar. LÄS MER