Sökning: "drönare"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet drönare.

 1. 1. Boundary Layer Studies above lake Erken using Modelling and UAV

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Oliver Nordvall; [2020]
  Nyckelord :Internal Boundary Layer; UAV; Sea Breeze Circulation; Numerical Simulation; WRF; lake Erken; Internt gränsskikt; UAV; Sjöbris; Numerisk simulation; WRF; Erken;

  Sammanfattning : Internal boundary layers (IBLs) above lakes, created primarily by the autumn differential of land and lake surface temperatures, present a unique way of studying the lake-atmosphere coupling within the boundary layer. The small and mobile unmanned aerial vehicles (UAVs) contribute to new research areas within the boundary layer, offering high spatial resolution measurements to complement already existing observations. LÄS MER

 2. 2. Distributed Model Predictive Control for Rendezvous Problem

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Robert Bereza-Jarocinski; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the potential advantages and disadvantages of using adistributed control approach to land an autonomous drone on an autonomousboat. The expected advantages include better utilisation of computational resources,as well as increased robustness towards communication delays. LÄS MER

 3. 3. Användning av UAV för datainsamling för 3D-modeller : Undersökning av flyg- och fotograferingsparametrar för UAV

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pontus Kempe; [2019]
  Nyckelord :drone; UAV; 3D modelling; drönare; UAV; 3D-modellering;

  Sammanfattning : In this thesis, 12 aerial photographs flights were taken over a small building in the municipality of Trosa, with a drone, or the correct name in this case is UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Where the purpose was to create 3D models from the aerial images. LÄS MER

 4. 4. Identification of Flying Drones in Mobile Networks using Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Elias Alesand; [2019]
  Nyckelord :Drones; Machine Learning; LTE; Mobile networks; Radio; Decision tree; Ensemble learning;

  Sammanfattning : Drone usage is increasing, both in recreational use and in the industry. With it comes a number of problems to tackle. Primarily, there are certain areas in which flying drones pose a security threat, e.g. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER