Sökning: "drönarsystem"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet drönarsystem.

 1. 1. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 2. 2. Höjdmätning av träd med olika drönarsystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :August Nilsson; [2018]
  Nyckelord :SfM; UAV; fjärranalys; punktmoln; skog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka höjdmätning av träd med olika drönarsystem genom att använda metoden structure from motion (SfM). Detta gjordes för att se om det fanns skillnader mellan drönarsystemen i höjdmätningens noggrannhet och andel markyta som registrerats, samt om höjdmätningens resultat blev tillräckligt noggrant för att det skulle kunna användas praktiskt inom skogsbruket. LÄS MER