Sökning: "drönarsystem"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet drönarsystem.

 1. 1. Evaluation of Drone Neutralization Methods using Radio Jamming and Spoofing Techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Jan Rozenbeek; [2020]
  Nyckelord :C-UAS; Drone; UAV; Counter-drone; Jamming; GPS Spoofing;

  Sammanfattning : The usage of drones is steadily increasing as drones are becoming more available and useful to the general public, but drone usage also leads to problems as for example airports have had to shutdown due to drone sightings. It has become clear that a counter-drone system must be in place to neutralize intruding drones. LÄS MER

 2. 2. Videoströmningsarkitektur för ett molnbaserat drönarsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hugo Cedervall; Martin Steen-Holmberg; Caspian Süsskind; Daniel Norström; Mattias Ljung; Robert Almgren; Helena Orädd; [2020]
  Nyckelord :Janus; WebRTC; Gstreamer; Computer Science; Software Engineering; Information Science; Scrum; Video codec; Agile; Video streaming; Drone; Bachelor thesis; Linköping university; Janus; WebRTC; Gstreamer; TDDD96; LiTH; Datateknik; Mjukvaruteknik; Scrum; Agilt; Videoströmning; Drönare; Kandidatarbete programvaruteknik; Linköpings universitet;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det arbete som under våren 2020 utfördes av en grupp på sju civilingenjörsstudenter i data- och mjukvaruteknik vid Linköpings universitet som en del av kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Projektet utfärdades på efterfrågan av företaget Airpelago, och gick ut på att utveckla en stabil grund för ett molnbaserat videoströmningssystem. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Johan Jönsson; Alexandar Zaric; [2019]
  Nyckelord :Elkraftsanläggningar; drönarsystem; besiktningar;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. LÄS MER

 4. 4. Höjdmätning av träd med olika drönarsystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :August Nilsson; [2018]
  Nyckelord :SfM; UAV; fjärranalys; punktmoln; skog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka höjdmätning av träd med olika drönarsystem genom att använda metoden structure from motion (SfM). Detta gjordes för att se om det fanns skillnader mellan drönarsystemen i höjdmätningens noggrannhet och andel markyta som registrerats, samt om höjdmätningens resultat blev tillräckligt noggrant för att det skulle kunna användas praktiskt inom skogsbruket. LÄS MER