Sökning: "drag torque"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden drag torque.

 1. 1. Bärplan till 505-jolleHydrofoilHydrofoil

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Henrik Lindholm; Anders Fox; Henrik Larsson Sevon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete var att studera möjligheten att använda hydrofoils på en 505-jolle. Detta gjordes genom att utforma en konceptlösning av ett hydrofoilsystem. Systemtypen som valdes för att utvärderas var ett bi-T-foliesystem. LÄS MER

 2. 2. Drag Torque and Synchronization modelling in a Dual Clutch Transmission

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

  Författare :Keerthi Medleri Hire Math; [2018]
  Nyckelord :drag torque; synchronization; dual clutch transmission;

  Sammanfattning : Noise, vibration and harshness (NVH) is a big consideration in the automotive industry.In order to create an as pleasant driving experience as possible for the driver,NVH should be minimized. One of the sources of NVH comes from the transmissiondue to the synchronization process. LÄS MER

 3. 3. Drag Torque and Synchronization Modelling in a Dual Clutch Transmission

  Master-uppsats, Lunds universitet/Maskinelement

  Författare :Mikael Lund; [2018]
  Nyckelord :drag torque; synchronization; dual clutch transmission; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Noise, vibration and harshness (NVH) is a big consideration in the automotive industry. In order to create an as pleasant driving experience as possible for the driver, NVH should be minimized. One of the sources of NVH comes from the transmission due to the synchronization process. LÄS MER

 4. 4. Model Predictive Control Using Neural Networks : a Study on Platooning without Intervehicular Communications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Gustav Ling; Klas Lindsten; [2017]
  Nyckelord :MPC; platooning; neural networks; velocity profile estimation; gear shift dynamics; heavy duty vehicle; machine learning;

  Sammanfattning : As the greenhouse effect is an imminent concern, motivation for the development of energy efficient systems has grown fast. Today heavy-duty vehicles (HDVs) account for a growing part of the emissions from the vehicular transport sector. LÄS MER

 5. 5. Predicting drag losses & oil flow characteristics in a wet clutch system using numerical analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marcus Liljegren; Edin Ljeskovica; [2016]
  Nyckelord :Master s thesis;

  Sammanfattning : This report presents the Master Thesis done by two students at the Mechanical Engineering program, Design Engineering at Luleå University of Technology. The thesis was performed at Luleå University of Technology in collaboration with BorgWarner PDS located in Landskrona. LÄS MER