Sökning: "dragons"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet dragons.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. “How to Talk to Dragons” Insights into the Praxis of an Inter-Cultural Shadow Puppet Theatre Play

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Bjela Proßowsky; [2020]
  Nyckelord :participatory art projects; inter-cultural encounters; Sbek Touch; shadow puppetry; cultural diversity; non-verbal communication; alternative development; dragons; The Practice of Love ;

  Sammanfattning : Cultural diversity in a global community demands our tolerant understanding of one another. Participatory art projects can be instrumental in facilitating equal-footing en­counters and creative communication between people from different cultures that transcend language barriers. LÄS MER

 3. 3. En drakes bildval : En semiotisk bildanalys av Aftonbladets bildval på webben och i den tryckta tidningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alice Göransson; Ellinor Eke-Göransson; [2019]
  Nyckelord :semiotic image analysis; media; journalism; images; newspaper; web; semiotisk bildanalys; medier; journalistik; bilder; kvällspress; webb;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the image selection in the swedish newspaper Aftonbladet during three days. We wanted to know what kind of images Aftonbladet choosed to publish in the printed newspaper and in the corresponding articles on the web. LÄS MER

 4. 4. Which Foot Forward? : An analysis of footing in the Dungeons & Dragons stream Critical Role

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Emma Lindhagen; [2019]
  Nyckelord :footing; english; tabletop roleplaying games; ttrpgs; dungeons and dragons; games; conversation analysis; critical role;

  Sammanfattning : Tabletop roleplaying games are a type of social, narrative game driven by a group conversation in which a narrative which is co-created by the participants and propelled forward by some mechanical component (for example dice rolls used to determine the narrative outcomes of actions). As mode of spontaneous conversation that has a unique set of specific characteristics, it might be fair to claim that TTRPGs constitute a unique oral genre (or, in conversation analytic terms, a unique speech-exchange system). LÄS MER

 5. 5. Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cim Tjäderborn; Joel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Dungeons and dragons; Gestaltningsteori; Media; Drakar och demoner; populärkultur; d d; dnd.;

  Sammanfattning : Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet. LÄS MER