Sökning: "drain water heat recovery"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden drain water heat recovery.

 1. 1. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 2. 2. Värmeåtervinning ur spillvatten för flerbostadshus : Kornstigen 25 i Borlänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Hifa Mazraeh; Abdiaziz Abdullahi; [2018]
  Nyckelord :Heat recovery from wastewater; waste water heat exchanger; wastewater energy; Värmeåtervinning ur spillvatten; spillvattenvärmeväxlare; spillenergi;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att sammanställa kunskap om värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus från litteratur, tidigare studier och relevanta aktörer för ämnesområdet. Syftet är också att göra temperaturmätningar i ett flerbostadshus i Borlänge för att beräkna och analysera energibesparingspotential för Ekoflow värmeväxlaren från Isaksson Rostfria AB. LÄS MER

 3. 3. Tillvaratagande av värmeenergi ur gråvatten med värmepump i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Henrik Åsander; [2017]
  Nyckelord :grey water; gray water; drain water; heat pump; recovery; recycle; gråvatten; spillvatten; värmepump; värmeåtervinning;

  Sammanfattning : Stora mängder energi lämnar bostäder med avloppsvattnet utan något bemödande att återföra det uppvärmda vattnets värmeenergi tillbaka till byggnaden. Med ökade klimatskalsförbättringar av traditionellt slag för att möta de nära-nollenergikrav på nybyggnationer för bostadshus som träder i kraft i slutet av 2020 kan energiförlusterna i byggnader till allt större del allokeras till det avloppsvatten som lämnar byggnaden. LÄS MER

 4. 4. Characterization of greywater heat exchangers and the potential of implementation for energy savings

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Jose Daniel Garcia; [2016]
  Nyckelord :Wastewater heat recovery; greywater heat exchanger; domestic hot water; energy savings; energy efficiency; residential households; NZEB; heat transfer modelling; feasibility study; potential of implementation; falling film effect; flow helical coil.;

  Sammanfattning : Buildings account for up to 32% of the total energy use in different countries. Directives from the European Union have pointed out the importance of increasing energy efficiency in buildings. LÄS MER

 5. 5. Testing the Heat Transfer of a Drain Water Heat Recovery Heat Exchanger

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Emma Grundén; Max Grischek; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates the change in thermal resistance due to fouling in drain water pipes. As insulation of houses and energy efficiency of appliances improve, the importance of Drain Water Heat Recovery (DWHR) is growing steadily. LÄS MER