Sökning: "dramafilm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet dramafilm.

 1. 1. Den underordnade kvinnan? : Skildring av manlig och kvinnlig prostitution i samtida europeisk dramafilm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jeanette Holmberg; [2016]
  Nyckelord :Filmvetenskap; genus; genusordning; prostitution; europeisk film; performativitet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks en återkommande karaktär inom film, nämligen den prostituerade. Hen sätts här i samband med sin sexköpare och det är runt deras iscensatta relation som genus och en eventuell genusordning diskuteras. LÄS MER

 2. 2. Hur kan vi utveckla vårt personliga uttryckssätt med ljud?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Isadora Lundgren; Lisa Abrahamsson; [2012]
  Nyckelord :Svensk dramafilm; berättarteknik; ljuddesign ;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis that studies and discuss the question: How can we develop our individual narrative technique with sound design in a Swedish drama production? We have done research and empirical studies. We have analyzed movies to get an idea how we use the sound design in Swedish drama productions today. LÄS MER

 3. 3. Filmljudets funktioner i dramafilm : En audio-visuell analys av filmen The King's Speech

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Johansson; [2012]
  Nyckelord :masking; Michel; Chion; ljudproduktion; ljudläggning; dramafilm; surroundljud;

  Sammanfattning : Johansson, Fredrik (2012). Filmljudets funktioner i dramafilm – En audio-visuell analys av filmen The King´s Speech. Examensuppsats inom Ljudproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun.I denna uppsats undersöktes filmljudet i dramafilmen The King´s Speech. LÄS MER