Sökning: "dramaten marknadsföring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden dramaten marknadsföring.

 1. 1. Marknadsföring enligt konstens alla regler : En fallstudie om prissättning och mervärde på Kungliga Dramatiska Teatern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronica Wollmén; Amalia Krantz; [2014]
  Nyckelord :mervärde; prisdifferentiering; teater; Dramaten; förstagångsbesökare;

  Sammanfattning : En stor del av kulturen finansieras idag av statliga bidrag men detta har även medfört ett högre krav på egenfinansiering.  Teatern är beroende av sina lojala kunder men för att säkra denna grupp måste teatern locka nya besökare och få dessa att komma tillbaka. LÄS MER

 2. 2. Given, och Eder skall bliva givet Avdragsrätt för sponsring med särskild fokus på kultursponsring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anne-Sofie Martinsson; Ulrika Mårtensson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har undersökt företagssponsring och hur Skatteverket och domstolarna bedömer avdragsrätten för denna. Med företagssponsring menas att ett företag ger ett ekonomiskt bidrag för att kunna dra nytta av bidragstagarens goda namn i sin egen marknadsföring. LÄS MER