Sökning: "dramatik"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet dramatik.

 1. 1. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 2. 2. 「Jag kan」 inget säga : Koe no katachi som värdegrundsförstärkare och dess didaktiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Artur Artborg; [2021]
  Nyckelord :Didaktisk potential; Litterär kompetens; Värdegrund; Svenskämnet; Gymnasieundervisning; Litteraturundervisning; Mobbning; Diskriminering; Manga; Anime; A Silent Voice;

  Sammanfattning : Författare, forskare och lärare har länge lyft fram skönlitteraturs förmåga att låta läsare förstå sina egna liv och erfara andras till en grad utan motsvarighet bland pedagogiska och didaktiska redskap. Vad gäller verk som simultant kan imponera med litterär kvalité och värdegrundsfrämjande potential kan få konkurrera med Oima Yoshitokis manga Koe no katachi (sv. LÄS MER

 3. 3. Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Drama translation; Newmark; Communicative translation; Québécois French; Colloquial speech; Dramaöversättning; Newmark; Kommunikativ översättning; Québecfranska; Talspråk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utgår från en egen översättning från franska till svenska av delar ur pjäsen Hôtel Pacifiqueav den franskkanadensiska författaren Fanny Britt.Syftet med examensarbetet är, förutom att skapa en spelbar text som fungerar i sin målspråkskontext, att undersöka det specifika i att översätta dramatik. LÄS MER

 4. 4. Lära lärare lyrik : Poesins roll inom ämneslärarutbildningens svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karolina Pettersson; [2020]
  Nyckelord :efferent läsning; estetisk läsning; lärarutbildning; poesi; poesididaktik; svenskämnet; utbildningens funktioner;

  Sammanfattning : Lyrik är en av de stora litteraturvetenskapliga genrerna vid sidan av epik och dramatik och förväntas därför finnas med i alla kurser inom svenskämnet på gymnasiet. Svensk poesididaktisk forskning är emellertid inte vanligt förekommande och särskilt inte studier som undersöker poesins roll inom lärarutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Exponering av fotografiets möjligheter : En socialsemiotisk analys av fotografier i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2020]
  Nyckelord :socialsemiotik; multimodalitet; meningsskapande; resurs; fotografi; analoga läromedel; digitala läromedel; gymnasiet; svenska;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker antalet av den multimodala resursen som kan kategoriseras som fotografi som finns representerat i fyra stycken läromedel för kursen Svenska 1 på gymnasiet. Undersökningsmaterialet avgränsas till de arbetsområden som behandlar de fiktivt berättande genrerna lyrik, epik och dramatik i läromedlen. LÄS MER