Sökning: "dramatiskt förverkligande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden dramatiskt förverkligande.

 1. 1. Personliga politiker eller professionella privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Cronsell; Johanna Markås; [2019]
  Nyckelord :Political communication; self-representation; frontstage; backstage; personalisation; social media; Instagram; politisk kommunikation; självrepresentation; främre region; bakre region; personifiering; sociala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur svenska partiledare använder sin Instagram-plattform för självrepresentativa ändamål. Här illustreras hur partiledare kombinerar personliga och professionella taktiker för att skapa bilden av en komplett ledare. LÄS MER

 2. 2. Ett spel för galleriet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fabian Thomasson; Sandra Sjögren; [2014]
  Nyckelord :in-store communication; Experiences; Dramaturgi; Konsumentbeteende; Upplevelser; Butikskommunikation; consumer behavior; dramaturgy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Butikernas kommunikativa roll i samhället har förändrats. Med förändrade villkor inom handelsbranschen skapas nya förutsättningar för att leverera värde till kunder genom strategisk kommunikation. Upplevelseskapande som forskningsområde blir därför allt viktigare. LÄS MER