Sökning: "dredged material"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden dredged material.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. The prospects of using acoustic particle separation techniques to separate heavy metals from lake- and seabed sediments

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Ohan Lundblad; [2021]
  Nyckelord :acoustic particle separation; ultrasound; acoustics; particle separation; akustisk partikelseparation; ultraljud; akustik; partikelseparation; akustisk partikelseparationsteknik; akustisk separationsteknik;

  Sammanfattning : This work aims to investigate if it is realistic to use acoustic particle separation techniques for separating heavy-metals from pump-dredged seabed sediments on a large scale. A premise for the project has been that the material should undergo hydrothermal carbonization (HTC) before acoustic treatment. LÄS MER

 3. 3. Metoder för att utvinna metaller ur förorenat muddrat sediment från Oskarshamns hamnbassäng - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kajsa-Stina Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Sediments; metals; methods; extraction; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This literature study aims at identifying potential methods of extracting heavy metals from dredged sediments stemming from a harbor in Oskarshamn municipality, Sweden. Metals can be detrimental to the environment, as well as to human health, but they can also constitute a valuable commodity. LÄS MER

 4. 4. Improvement of Dredged Sediments : A laboratory study on dredged sediments with different types of binders

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Abdul Siddik Hossain; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : tabilization and solidification (S/S) technique have been the most frequently used method for dredgedsediment improvement in Sweden and worldwide. As dredging activities are essential for safe navigationof ships and vessels that may processes harmful substances or organic pollutants to causecontamination of the surrounding environment. LÄS MER

 5. 5. Nyttiggörande av stabiliserade/solidifierade muddermassor ovan vattenytan : En studie av sediment från hamnarna i Köping och Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Öborn; [2014]
  Nyckelord :Dredged sediments; stabilization solidification; PAH; TBT; heavy metals; leaching; Muddermassor; stabilisering solidifiering; PAH; TBT; tungmetaller; lakning;

  Sammanfattning : Muddringsprojekt är en global företeelse och görs av flera olika anledningar, till exempel för miljömässiga aspekter och för breddning av farleder. För att få en hållbar utveckling är det viktigt att finna bra lösningar på frågan hur förorenade sediment skall hanteras . LÄS MER