Sökning: "dricksvattenförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet dricksvattenförsörjning.

 1. 1. Vattentillgång, vattenanvändning och inställning till återanvändning av renat avloppsvatten på en ö i skärgården – en fallstudie om Möja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Signe Adelsköld; Sheryl Ilao Åström; [2019]
  Nyckelord :circular water use; drinking water; sewage treatment; sustainability; Möja; cirkulär vattenanvändning; dricksvattenförsörjning; avloppshantering; hållbarhet; Möja;

  Sammanfattning : Befintliga klimatscenarier visar att vi i framtiden kommer att få längre torrperioder och intensivare nederbörd, vilket ökar sårbarheten i våra system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Öar är känsliga för kommande klimatförändringar då de har små vattentillgångar och sällan har kommunal vattenförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Riskhänsyn vid planering av infrastruktur med avseende på skydd av samhällsviktig verksamhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Madeléne Schiller; [2019]
  Nyckelord :samhällsviktig verksamhet; infrastrukturprojekt; planering; risk; skydd; säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Critical infrastructure protection is of crucial importance for society to function properly. Moreover, for these critical infrastructures to work, physical infrastructure systems are needed. This master thesis examines how risk consideration in infrastructure planning is achieved when critical infrastructure preservation is prioritized. LÄS MER

 3. 3. Torkans effekt på dricksvattenförsörjningen i Mälarregionen : En studie om kommuners arbete med vattenfrågor utifrån erfarenheter från 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Sofia Andersson; Elin Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :water shortage; groundwater levels; water supply; water conservation areas; climate change; vattenbrist; grundvattennivåer; dricksvattenförsörjning; vattenskyddsområde; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om kommuner i Mälarregionen drabbades av låga yt- och grundvattennivåer under sommaren 2017, hur situationen hanterades, deras dagliga arbete med vattenfrågor och om handlingsplaner fanns för låga nivåer före 2017. Vi vill även se hur kommunerna ställer sig till klimatförändringar samt sammanställa vilka roller och ansvar som olika myndigheter har när det kommer till vattenförsörjning. LÄS MER

 4. 4. Grundvatten som dricksvattenresurs i kustnära kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Matilda Garpefjäll; Josefin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Groundwater; coastal areas; individual wells; salt water infiltration; drinking water; sustainable development; water supply; Grundvatten; kustområden; enskilda brunnar; saltvatteninträngning; dricksvatten; hållbar utveckling; vattenförsörjning;

  Sammanfattning : Dricksvatten är en livsviktig resurs. Att varje hushåll får dricksvatten ser vi idag ofta som självklart, dock har vatten som dricksvattenresurs en begränsning inte minst i kommuner utmed Sveriges kust. I dessa kustnära kommuner finns mängder av fritidsbostäder som allt fler ägare väljer att utnyttja som permanentbostäder. LÄS MER

 5. 5. Development of monitoring program for water safety in small-scale water treatment plants in rural areas of Ecuador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tone Sigrell; [2018]
  Nyckelord :Safe water; Quantitative microbial risk assessment; QMRA; Sustainable water access; Water quality monitoring; kvantitativ mikrobiell riskanalys; QMRA; hållbar dricksvattenförsörjning; vattenkvalitétsövervakningsprogram;

  Sammanfattning : Globally a major health concern according to the World health organization (WHO, 2011) is gastro-intestinal infections caused by fecally contaminated water. The access to drinking water has increased due to international efforts, however the long-term sustainability and safety of the water accessed have gained criticism, and many water sources have proven to be both contaminated (UN, 2016) and badly managed (WHO, 2016a). LÄS MER