Sökning: "driftsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet driftsbolag.

 1. 1. Attityder och normer inom lantbruket som hindrar samarbete i driftsbolag : en beteendestudie med bakgrund i teorin om planerat beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jakob Karlsson; Cecilia Klasson; [2018]
  Nyckelord :lantbruk; samarbete; driftsbolag; attityder; normer; konkurrenskraft; theory of planned behaviour; pluralistic ignorance; cooperation; agriculture;

  Sammanfattning : Ända sedan EU-inträdet som tillåtit en öppen marknad på jordbruksprodukter, har konkurrensen på den svenska livsmedelsproduktionen ökat. Detta har lett till pressade priser och sjunkande lönsamhet för primärproducenterna. Detta har ställt höga krav hos producenterna som emellanåt tvingas gå på knäna för att överleva. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av existerande informationsinfrastruktur med Novacura Flow : Design och integration av en kartkomponent

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonas Gabrielson; Lundberg Albin; [2017]
  Nyckelord :information infrastructure; design science; GIS; business-management software; ERP; BPRS; informationsinfrastruktur; design-baserad forskning; GIS; affärssystem; ERP; BPRS;

  Sammanfattning : I denna designbaserade forskningsstudie utvecklas en kartkomponent till processhanterings- plattformen Novacura Flow. Flow erbjuder ett applikationslager som läggs ovanpå befintliga affärssystem och förmedlar ett skräddarsytt gränssnitt till slutanvändaren. LÄS MER

 3. 3. Samarbete som arbetsform : En undersökning inom jordbrukssektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Engström; Emmy Hökby; [2014]
  Nyckelord :Organisering; samarbete samverkan; jordbruk; strategi; driftsbolag;

  Sammanfattning : AbstractOne of the most common business models for agriculture is according to Lantbrukarnas Riksförbund (2010) that two or more agricultural companies merge and form a company together. To create strong owners and to be competitive there is a recognized need to create relationships between small firms according to Mazzarol , Mamouni Limnios and Reboud (2013). LÄS MER

 4. 4. Från maskinsamarbete till driftsbolag : en studie av beslutsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Erik Johansson; Kristoffer Persson; [2013]
  Nyckelord :ekonomi; beslutsprocessen; transaktionskostnad; maskinsamarbete; driftsbolag; maskinkostnad; lantbruk; jordbruk;

  Sammanfattning : Historiskt sett har lantbruk under en längre tid haft sämre lönsamhet än många andra branscher. Det är en bransch som karaktäriseras av kapitalintensiva investeringar och många osäkerhetsfaktorer. Samarbete bönder emellan är inget nytt fenomen, så många som 60 – 80 procent av Sveriges lantbrukare samarbetar i någon form. LÄS MER

 5. 5. Lönsamhet i ett framtida samarbete : en fallstudie på två växtodlingsgårdar

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Jacob Nilsson; Niklas Rosén; [2012]
  Nyckelord :maskinsamarbete; maskinsamverkan; gårdssamarbete; driftsbolag; gemensam drift; läglighetseffekt;

  Sammanfattning : I dagens läge arbetar många lantbruksföretag med en ansträngd ekonomi där det gäller att sänka sina kostnader för att öka sin vinst. Då många inkomster och utgifter är rörliga och ändras varje år så som priset på insatsvaror och priset på den sålda varan, gäller det att sänka de kostnader man kan styra över själv. LÄS MER