Sökning: "driven"

Visar resultat 1 - 5 av 3479 uppsatser innehållade ordet driven.

 1. 1. Option Modelling by Deep Learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Niclas Klausson; Victor Tisell; [2021-02-10]
  Nyckelord :Deep learning; deep hedging; generative adversial networks; arbitrage pricing;

  Sammanfattning : In this thesis we aim to provide a fully data driven approach for modelling financial derivatives, exclusively using deep learning. In order for a derivatives model to be plausible, it should adhere to the principle of no-arbitrage which has profound consequences on both pricing and risk management. LÄS MER

 2. 2. Search for Higgs-like bosons through optimization of top-quark modelling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Rafael Antonio Lopez; [2021]
  Nyckelord :ttbar; top quark modelling; BSM; 2HDM S; Higgs-like bosons; ATLAS; HWW; XSh; top estimation; top remodelling; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Accurate estimations of background processes associated with top-quarks are vital to studies concerned with finding new physics at the Large Hadron Collider (LHC)at CERN. Search for Higgs-like bosons in the ATLAS experiment at LHC was performed by optimising the use of b-jet tagging algorithms and improving on tt backgroundmodelling. LÄS MER

 3. 3. A typology of ontological insecurity mechanisms : Russia's military engagement in Syria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo von Essen; [2021]
  Nyckelord :ontological security; ontological insecurity mechanism; Russia; military engagement; Syria conflict; International Relations; Giddens;

  Sammanfattning : The concept of ontological security has grown extensively in the International Relationsliterature, owing to the new explanations it generates for states’ security- and identity-relatedbehavior. In the process, however, the concept has become sprawling, vague and incoherent,due to the multitude of different understandings of the concept. LÄS MER

 4. 4. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 5. 5. ”Jag ska alltid öppna upp mitt hem” : Kvinnor som familjehemsmödrar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ida Järsenholt; Moa Johansson; [2021]
  Nyckelord :familjehem; innebeonde motiv; ursprung; att göra kön; habitus;

  Sammanfattning : This study examines the intrinsic motives of women wanting to establish foster homes. With help from sociological theories, established research and new material the origin of the motives is analyzed. LÄS MER