Sökning: "driven"

Visar resultat 21 - 25 av 3203 uppsatser innehållade ordet driven.

 1. 21. Data Driven Anomaly Control Detection for Railway Propulsion Control Systems

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Dzenita Skulj; Ajna Hodzic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The popularity of railway transportation has been on the rise over the past decades, as it has been able to provide safe, reliable, and highly available service. The main challenge within this domain is to reduce the costs of preventive maintenance and improve operational efficiency. LÄS MER

 2. 22. Modelling gross primary production in semi-arid regions: effects on carbon uptake of intensive agriculture in southern Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Malin Ahlbäck; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; GPP; Africa; Kenya; Land cover changes; Cropland; Remote sensing; Sentinel-2; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Background and aim: Gross primary production (GPP) is the largest global carbon (C) flux and an important component for counteracting anthropogenic CO2 emissions, understanding vegetation dynamics, and sustaining universal human standards. Africa plays a prominent role in the global C cycle, though our understanding of GPP dynamics is largely hampered by a paucity of ground-based observations. LÄS MER

 3. 23. Enhancing interoperability for IoT based smart manufacturing : An analytical study of interoperability issues and case study

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Yujue Wang; [2020]
  Nyckelord :Internet-of-Things IoT ; Interoperability; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart Manufacturing; Internet-of-things IoT ; Interoperabilitet; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart tillverkning;

  Sammanfattning : In the era of Industry 4.0, the Internet-of-Things (IoT) plays the driving role comparable to steam power in the first industrial revolution. IoT provides the potential to combine machine-to-machine (M2M) interaction and real time data collection within the field of manufacturing. LÄS MER

 4. 24. Logistics driven packaging for efficient and sustainable road freight : A case study on a global export company

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Persson; Samuel Shirpey; Elisabeth Salenborg; [2020]
  Nyckelord :Environmental impact; fill rate; packaging; road freight; transportation; vehicle utilization;

  Sammanfattning : Packaging plays a crucial role in logistics as it has a significant effect on the efficiency of transportation. The shape and dimensions of packaging material has considerable impact on transport performance, whereas an optimal packaging system for products enables for improved utilization of the total volume on a load carrier. LÄS MER

 5. 25. Implementering av digitala vårdmöten : En studie av offentlig respektive privat verksamhet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Gjelstad; [2020]
  Nyckelord :Digital healthcare; Digitalization; Implementation; Organizational change; Primary healthcare; Digital sjukvård; Digitalisering; Implementering; Organisationsförändring; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringsarbete är något de flesta företag behöver arbeta med för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den ständiga utvecklingen i samhället har även medfört att företag behöver vidta informationsteknologiska förändringar vilket i sin tur även inbegriper ett arbete med digitalisering. LÄS MER