Sökning: "drivkrafter för miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden drivkrafter för miljö.

 1. 1. Choice editing for sustainable development : consumer attitudes toward food retailers limiting food choices

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Andrea Biro; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :choice restrictions; environment; food retailer strategies; freedom of choice; health; paternalism; perceptions;

  Sammanfattning : Society is facing significant challenges in transforming to a sustainable food system where healthy food is provided, while reducing the negative environmental impact. Yet, it is debatable whose responsibility it is to provide healthy, environmentally friendly food from sustainable food systems. LÄS MER

 2. 2. Factors influencing the mass adoption of VR video platforms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Myroslava Zaiets; [2021]
  Nyckelord :Virtual Reality; Virtual Reality Ecosystem; VR Video; VR Platforms; Technology Adoption.;

  Sammanfattning : Despite the number of studies demonstrating the opportunities for the broad implication of virtual reality (VR) across numerous industry domains, including media, this technology has not yet made history, to a large extent, because of the bottlenecks that prevent it from becoming mainstream. A number of media houses, video production companies, and even VR equipment developers such as The New York Times, Disney, or Oculus invested into the creation of the VR video platforms and apps with 360-degree films and VR movies. LÄS MER

 3. 3. Militär kreativitet : en militär konstform?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Blomberg; [2021]
  Nyckelord :creativity; military creativity; bottom-up; driving force; organizational environment; military context; punishment; leadership innovation; Grounded Theory; kreativitet; militär kreativitet; nerifrån-och-upp; drivkraft; organisatorisk miljö; militär kontext; bestraffning; ledarskap; innovation; Grounded Theory.;

  Sammanfattning : Kreativitet är en förmåga som Försvarsmakten önskar att militär personal behärskar och använder. Samtidigt saknas en tydlig beskrivning av vad militär kreativitet är, hur det ska tolkas och om det påverkas av yttre påverkansfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Is the growing demand for plant-based food disrupting the food industry?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Tjernlund; [2021]
  Nyckelord :Sustainable transformation; plant-based; food industry; Oatly; dairy alternative; consumers; sustainability; Hållbar utveckling; industriell transformation; växtbaserat; livsmedelsindustri; mejeriindustri; mjölkalternativ; matindustri; konsumenter; hållbarhet; Oatly;

  Sammanfattning : Many industries are following a trajectory where today’s production and consumption patterns are putting unsustainable strain on the health of our planet. One industry with particularly large impact is the animal-based food industry. LÄS MER

 5. 5. Det (o)komplicerade valet : En induktiv kvalitativ studie av kvinnors yrkesval till svensk sjöofficer mellan 1978 och 2020

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Allerman; [2021]
  Nyckelord :sjöofficer; kvinna; yrkesval; värnplikt; grundläggande militär utbildning GMU ; sjöman; tematisk analys; militärsociologi; homogeniseringsprocesser; militära drivkrafter; RIASEC;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i den ojämna könsfördelningen inom officerskåren i Försvarsmakten och organisationens målsättning att motverka densamma. Då yrkesvalet har blivit möjligt för kvinnor först i modern tid ingår de inte heller i den klassiska teorin som avhandlar det militära yrkesvalet. LÄS MER