Sökning: "drivkrafter telefonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden drivkrafter telefonen.

  1. 1. Uppsatsinformanters tillgänglighet : Betydelsen av sociala nätverk betingade av mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

    Författare :Ingo Fuhrmann; [2005]
    Nyckelord :kontaktknytande; sociala nätverk; mänskligt räckhåll; teknisk räckvidd; territoriellt spänningsfält;

    Sammanfattning : Att få kontakt med uppsatsinformanter är avgörande för en uppsats kvalité. Det kan vara nyttigt att förstå, vilka krafter som ligger bakom kontaktknytandet och vad som leder till framgång eller till misslyckande. LÄS MER