Sökning: "drivmedel förr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden drivmedel förr.

 1. 1. Modellering av ett fossilfritt energisystem i Uppsala till år 2050

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Björn Isaksson; [2016]
  Nyckelord :drivmedel; metanol; DME; vätgas; förgasning; förnybar;

  Sammanfattning : Fossila bränslen kommer förr eller senare att ta slut och bidrar dessutom till att påverka klimatet med växthusgaser. En av vår tids stora utmaningar är därför att begränsa användningen av fossila bränslen så mycket som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Är avståndet för transport av spannmål en kritisk faktor i framställningen av etanol till framtidens bränsle?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Sousan Djanforouz; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Etanol; spannmål; livscykelanalys; energiåtgång; energivinst; transportavstånd; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Förr eller senare minskar tillgången på råolja och därmed bensin och diesel i världen. Då måste vi människor finna andra drivmedel för att klara våra transportbehov och andra behov som är beroende av drivmedel. Förutom detta finns det behov av åtgärder som minskar emissioner av CO2 till atmosfären. LÄS MER