Sökning: "drivmedelsbranschen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet drivmedelsbranschen.

 1. 1. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 2. 2. Impression management i hållbarhetsredovisning : En studie om bolag inom drivmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Brickstad; Johanna Rundqvist; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Impression management; Drivmedelsbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Sociala och miljömässiga frågor har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Detta har gjort att trycket har ökat på företag till att lägga mer fokus på hållbarhetsfrågor. En bransch som tidigt ville förbättra sitt rykte och redovisa hur de arbetade med dessa frågor var drivmedelsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av GUI utifrån en given affärsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :John-Bernhard Stoor; [2016]
  Nyckelord :Process modelling; wireframe; sitemap; as-is; to-be; BPMN; GUI; User-story; User-centered design; Processmodellering; wireframe; sitemap; as-is; to-be; BPMN; GUI; User-story; User-centered design;

  Sammanfattning : Preem verkar inom drivmedelsbranschen som styrs av en mycket hög omsättning med förhållandevis små marginaler. Det är därför viktig med en väl fungerande lagerkontroll. Det man idag är ute efter är en ökad precision i lageruppföljningen och därmed behövs ett nytt systemstöd till detta. LÄS MER

 4. 4. Dimetyleter och etanol som biodrivmedel för tunga fordon i Sverige - En intervju- och litteraturstudie över Volvo och Scanias motorplattformar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erika Peltonen Ramkvist; [2015]
  Nyckelord :Biodrivmedel; Dimetyleter; etanol; Volvo; Scania.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are a number of existing and new biofuels on the Swedish market. These operate differently and need to be managed in different ways. LÄS MER

 5. 5. Investeringbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Tom Ohlsson; Johan Apell; [2001]
  Nyckelord :Maskin till maskin; Machine to machine; Maskinkommunikation; M2M; Mobilitet; Investeringsbenägenhet; Investeringsbedömning; Standard; Beslut och Beslutsfattande; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Investeringsbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen Författare: Johan Apell och Tom Ohlsson, Blekinge Tekniska Högskola Nivå: Kandidat uppsats Handledare: Anders Hederstierna Nyckelord: Maskin till maskin, Machine to machine, Maskinkommunikation, M2M, Mobilitet, Investeringsbenägenhet, Investeringsbedömning, Standard, Beslut och Beslutsfattande Beskrivning av situationen Idag går endast ett fåtal av de aktiva företagen på M2M marknaden med vinst, och ett antal har gått i konkurs under det senaste året. M2M branschen tycks ha bristande kunskap om potentiella kundsegment och därmed har man svårt att identifiera sina kunders verkliga behov. LÄS MER