Sökning: "drivningsplanering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet drivningsplanering.

 1. 1. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Linnéa Olsson; [2019]
  Nyckelord :jordsammansättning; markskador; markfuktighet;

  Sammanfattning : When doing harvest planning, the knowledge of the soil's bearing capacity is of great importance. The planning must be carried out so that damage on forest soil from the heavy forest machines does not occur. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av spårlös drivning vid drivningsplanering på Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :körskador; markfuktighetskarta; traktdirektiv; traktplanering;

  Sammanfattning : Körskador på skogsmark är en möjlig men oönskad bieffekt av skogsbruk. Sedan 2013 har Holmen Skog implementerat sin metod för spårlös drivningsplanering med målsättningen att utföra drivningar så skonsamt som möjligt. Körskador har trots det fortsatt att uppstå. LÄS MER

 3. 3. Implementering av markfuktighetskartor : maskinförares upplevelser av information, utbildning och användande av markfuktighetskartan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Louise Åkerstedt; [2017]
  Nyckelord :drivningsplanering; planeringshjälpmedel; markskador; förändring; motstånd;

  Sammanfattning : Ett nytt verktyg som tagits fram för att förenkla drivning och drivningsplanering är markfuktighetskartor. Med hjälp av dessa kan blöta eller fuktiga partier i terrängen identifieras och därmed förenkla placering av exempelvis basvägar eller naturhänsyn. LÄS MER

 4. 4. Skotningsarbete i gallring med avseende på körning i arbetet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Carl Segersson; Victor Spjut; [2016]
  Nyckelord :arbetsmoment; tidsåtgång; produktionsnorm; produktivitet;

  Sammanfattning : Skogsbruket står under ständig effektivisering inom olika områden för att öka produktiviteten. Holmen Skog är inget undantag i det sammanhanget och har under senare tid varit fundersam över hur utvecklingen har sett ut på skotningsfronten i gallring. LÄS MER