Sökning: "drog och missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden drog och missbruk.

 1. 1. Krav på drogfrihet - hemlöshetens tvångsåtgärd? En narrativ studie om hemlöshet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristina Salén; Julia Mellberg; [2021]
  Nyckelord :Hemlöshet; missbruk; krav på drogfrihet; inackorderingshem; narrativ; SOU; tvång; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersökte de historiska och samtida narrativen kring hemlöshet och missbruk i sju av statens offentliga utredningar (SOU:er) publicerade mellan 1962 och 2018. Syftet med undersökningen var att genom kartläggning av narrativen nå förståelse för krav på drogfrihet på inackorderingshem för hemlösa; hur det kan motiveras och var det kommer ifrån. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors uppbrottsprocesser ur ett missbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maria Erlandsson; Moa Löfström; [2020]
  Nyckelord :Missbruk; uppbrottsprocess; kvinnor; stämplingsteori; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnors uppbrottsprocesser ur ett beroende och missbruk. Våra frågeställningar: Vad är viktigt för kvinnor som vill lämna sitt alkohol-, drog- eller blandmissbruk och vad behöver de för att lyckas med det? Samt, varför väljer kvinnor att påbörja en uppbrottsprocess? Metod: Vi valde att göra en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med drog- och alkoholmissbruk i sjukvården. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Linnea Hammarström; Linnea Persson; [2020]
  Nyckelord :Drug- and alcohol abuse; experiences; nurses; Drog- och alkoholmissbruk; erfarenheter; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 780 000 personer i Sverige har ett missbruk eller beroende av alkohol och 55 000 personer har ett missbruk eller beroende av narkotika. Drog- och/eller alkoholmissbruk är ett substansmissbruk, ett tillstånd då en person tar för mycket av en substans än vad som är tänkt. LÄS MER

 4. 4. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER