Sökning: "droger i Sydafrika"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden droger i Sydafrika.

 1. 1. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Gleby; [2018]
  Nyckelord :Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. LÄS MER

 2. 2. Barn och musik i kåkstäder : förutsättningar för musikundervisning i Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Linda Gagnestam; [2011]
  Nyckelord :barn; musikundervisning; musikverksamhet; musikterapi; Sydafrika;

  Sammanfattning : This study is an examination of how conditions for formal and informal music education look like in two townships in South Africa. The purpose of this examination based on different actors' experiences is to find out whether the children in South Africa receive some form of music education and if so, how they think it can help the children in the surveyed areas. LÄS MER

 3. 3. Salutogenes Africa - En kvalitativ studie om det salutogena perspektivets inflytande på behandlingsarbete i Sydafrika

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :David Efraimsson; [2009-03-10]
  Nyckelord :KASAM; Sydafrika; missbruk; behandling;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft som syfte att undersöka olika uttryck för ett salutogent perspektiv vid behandlingen av missbrukare på behandlingshem i Sydafrika. Frågeställningarna var: • Vad är personalens uppfattning om huruvida man arbetar utifrån ett salutogent perspektiv?• Vilka möjligheter ser personalen att arbeta ur ett salutogent perspektiv?• Vilka resurser ser personalen hos patienterna och i deras omgivning?Det empiriska materialet för att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna säkerställdes genom fem kvalitativa intervjuer och observationer vid ett behandlingshem utanför Kapstaden i Sydafrika. LÄS MER