Sökning: "droger i samhället"

Visar resultat 21 - 25 av 74 uppsatser innehållade orden droger i samhället.

 1. 21. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att möta personer som har ett substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Haglöf Bolinder; Martina Löfström Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Experience; nurses’ attitudes; substance use disorder; Erfarenhet; sjuksköterskors attityder; substansmissbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppskattas att 29500 personer utvecklat ett problematiskt narkotikabruk. Droger påverkar hjärnans delar som är kopplade till känslor av lust och välbehag. Narkotika är beroendeframkallande, hälsofarligt och påverkar hela människan. LÄS MER

 2. 22. Ambulanspersonalens upplevelser av arbetsrelaterat hot och våld : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alm; [2017]
  Nyckelord :Paramedics; Prehospital; Ambulance nurse; Threat; Violence; Ambulans; Prehospital; Ambulanssjuksköterska; Hot; Våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot ambulanspersonal blir allt vanligare i samhället. Frekvensen av hot och våld mot ambulanspersonal är hög. Ambulanspersonal rapporteras ha den största risken att utsättas för våld på arbetsplatsen då de oftast är dem som först möter patienten när akutsjukvård behövs. LÄS MER

 3. 23. Uppfattning om egenvård och behov av vård hos personer som injicerar droger : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Nordin; Ida Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :People who inject drugs PWID ; needle exchange programs; self-care; patient perspective; nursing care; Personer som injicerar droger PWID ; sprututbytesprogram; egenvård; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer som injicerar droger uppsöker vården mindre frekvent än övriga befolkningen men löper ökad risk för ohälsa utifrån olika riskbeteenden såsom att dela injektionsmaterial och bruka olagliga substanser. Ohälsa som uppkommer kopplat till injicering av droger orsakar lidande hos individen samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 4. 24. Medierad narkotikahandel på internets skuggsida : En fallstudie kring svenska säljares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :John Möller; [2016]
  Nyckelord :Drug trafficing; Narcotics; Drugs; Darknet; Darkweb; Tor; Cypherpunk; Crypto anarchy; Narkotikahandel; Narkotika; Droger; Darknet; Darkweb; Tor; Cypherpunk; Kryptoanarki;

  Sammanfattning : I studien undersöks huruvida en grupp narkotikasäljare på den svenska hemsidan Flugsvamp drivs av andra motivationer än ett grundläggande vinstintresse. Sidan bygger på de teknologiska verktyg som utvecklades av den libertarianskt inspirerade Cypherpunkrörelsens arbete med stark kryptografi i slutet av 1990-talet. LÄS MER

 5. 25. ”De är fantastiska människor…” - En kvalitativ studie om frivilligorganisationers upplevelser av situationen för hemlösa män i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Johnsson; Louise Haglund; [2015-06-15]
  Nyckelord :hemlöshet; alkohol- och blandmissbruk; frivilligorganisation; Göteborg.;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie med syfte att undersöka personal på frivilligorganisationers upplevelser av hur situationen förändrats mellan 2008-2015 för hemlösa män i Göteborg. Målgruppen för studien är medelålders män i hemlöshet som lever med alkoholproblem. LÄS MER